Sinebrychoffin sähkövarasto tuottaa kulutusjoustoa kantaverkkoon

Talotekniikka-lehti kävi Siemensin kutsusta tutustumassa Keravalla Sinebrychoffin panimon akkukenttään, joka tuottaa kantaverkkoon kulutusjoustoa.

Siemens Oy on vastannut sähkövaraston teknologiaratkaisuista kuten kiinteistön automaatiojärjestelmäpäivityksistä, mikroverkosta sekä sähkövaraston edellyttämistä 110 kilovoltin sähköliitynnästä ja 110 kilovoltin päämuuntajasta, elinkaaripalveluista sekä hankkeen teknisestä integroinnista ja projektin johdosta. Kuva: Akifoto oy

Aurinko-, vesi- ja tuulivoiman lisääntyminen edellyttää uudenlaisia toimintamalleja sähköverkon tasapainottamiseen, kun tuotannon ja kulutuksen on oltava tasapainossa.

Uusiutuvan energian tuotannon osuus on kasvanut merkittävästi energiakriisin myötä. Fossiiliton sähköntuotanto kohosi viime vuonna uuteen ennätykseensä kattaen 75 prosenttia sähkön kulutuksesta. Uusiutuvan energian määrä vaihtelee sääolosuhteiden mukaan. Tuulivoiman tuotanto on keskittynyt tiettyyn osaan Suomea, mikä lisää sähköntuotannon epävakautta. Tuulivoiman määrä kasvoi viime vuonna 41 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Tuulivoimalla tuotettiin sähköä 11,6 terawattia, joka kattoi 14,1 prosenttia sähkön kulutuksesta.

– Uusiutuvaa energiaa voidaan hyödyntää vielä tehokkaammin, jos sitä voidaan varastoida myöhempää käyttöä varten. Kantaverkon toimintavarmuus edellyttää tuotannon ja kulutuksen tasapainoa. Sähkövarastojen avulla teollisuus ja kiinteistöt pystyvät tuottamaan energiamarkkinoille enemmän kulutusjoustoa, sanoo Siemensin tytäryhtiön Vibeco Oy:n toimitusjohtaja Veikka Pirhonen.

Iso potentiaali joustolle

Olemassa olevissa kiinteistöissä on paljon potentiaalia joustolle, sillä kiinteistöt kuluttavat energiasta noin 40 prosenttia.

– Sähkövarastot auttavat tasapainottamaan sähköverkkoa hajautettuun tuotantoon perustuvassa energiamurroksessa. Uusiutuvan energian tuotanto sekä lisääntyvä sähköautoilu ovat haasteita sähköverkolle. Lisäksi energianhinnan vaihtelut lisäävät kiinnostusta hajautettuihin energiavarastoihin. Sinebrychoff on ollut ensimmäisten joukossa hyödyntämässä teollisen mittakaavan akkuratkaisua, kertoo Siemens Oy:n myyntijohtaja Anssi Laaksonen.

Älykäs energianhallintajärjestelmä mahdollistaa kulutuksen joustavuuden.

Sinebrychoffin tuotantolaitokselle rakennettiin 20 megawattitunnin sähkövarasto vuonna 2021, joka tuottaa joustoja sähkömarkkinoille siten, että panimolla syntyvää ylimääräistä energiaa varastoidaan akkukentälle. Akuston avulla panimokiinteistö tuottaa joustoja Suomen sähkömarkkinoille, ja Fingrid maksaa joustona toimimisesta korvauksen.

Sähkönsiirrosta säästöä

Sinebrychoffin tuotantolaitoksen sähkövarasto on puolikkaan jalkapallokentän kokoinen. Olemalla osa virtuaalivoimalaitospalvelua Sinebrychoffin kiinteistö ja akusto tuottaa joustoja sähkömarkkinoille ja edistää samalla hiilineutraalin energian määrän lisääntymistä. Älykkään energiahallintajärjestelmän rakensi Siemens Oy.

Akkukentän akut ovat kooltaan 2 metriä x 2 metriä x 2 metriä. Kuva: Miia Manner

Sinebrychoffin sähkötöiden käytön johtaja Petri Mikkonen kertoo, että panimolla on oltu tyytyväisiä sekä yhteistyöhön Siemensin kanssa että uuteen päämuuntajaan. Myös suunnitellut säästöt ovat toteutuneet.

– Meillä akusto toimii sähkömarkkinaan suoraan. Älykäs energianhallintajärjestelmä mahdollistaa kulutuksen joustavuuden ja hiilipohjaisen varavoiman käytön vähentämisen valtakunnallisesti, mikä puolestaan edistää Suomen tavoitetta hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä.

Mikkonen kertoo, että säästöä Sinebrychoffille syntyy sähkön siirtoyhteyden osalta.

– Omistamme nykyisen 110 kilovoltin siirtoyhteyden, joka mahdollistaa sähkönsiirrosta aiheutuvien kulujen jäämisen pois. Saamme myös osuuden sähkön hinnanvaihtelun optimoinnista. Lisäksi mainittakoon, että toteutukseltaan akustojen moduulirakenne on todella hyvin toteutettu, Mikkonen sanoo.

Joustosta korvausta

Siemensin tytäryhtiö Vibeco Oy on toimittanut virtuaalivoimalaitospalvelun Sinebrychoffille ja vastaa kulutusjoustomarkkinoille osallistumisesta panimon puolesta. Palvelun avulla kiinteistön omistaja voi ansaita uudella tavalla, sillä Fingrid maksaa joustona toimisesta korvauksen, josta hyötyvät kaikki virtuaalivoimalaitoksessa mukana olevat kiinteistöt.

Suomessa on suunnitteilla useita sähkövarastohankkeita.

Siemensin virtuaalivoimalaitospalvelun avulla myös pienempi kiinteistö voi osallistua energiamarkkinoihin ja kuluttaa sähköä enemmän tai vähemmän. Riippuen siitä kumpaan suuntaan kaivataan joustoa.

– Aiemmin pieniä sähkökuormia ei ole pystytty hyödyntämään kulutusjoustossa, mutta Vibecon virtuaalivoimalaitospalvelun avulla pienempien kiinteistöjen sähkökuormia voidaan yhdistää, jolloin saadaan riittävän iso kuorma tarjottavaksi energiamarkkinoille, sanoo Pirhonen.

Laaksonen kertoo, että tällä hetkellä Suomessa on suunnitteilla useita sähkövarastohankkeita.

– Kaupallisten kiinteistöjen tarpeisiin sopiva akkujen kokoluokka on vasta nyt tulossa kunnolla markkinoille.

Lue lisää

Katso kaikki