Senaatti laajensi tietomallinnuksen käyttöä

Senaatti-kiinteistöt on laajentanut tietomallinnuksen käyttöä rakennushankkeissaan, ja tietomallinnus on otettu käyttöön kaikilla keskeisillä suunnittelualoilla. Tietomallintamisesta saamiensa kokemusten pohjalta Senaatti-kiinteistöt teki vuoden 2006 lopulla päätöksen siirtyä vaiheittain tietomallinnuksen käyttöön suunnittelussa, rakentamisessa sekä kiinteistöjen huollossa ja ylläpidossa. Vuoden 2007 alussa pakollinen osuus rajattiin lähtötilanteen ja arkkitehtisuunnittelun mallintamiseen ja visualisointiin sekä mallien pohjalta tehtävään laajuus- ja kustannusseurantaan.
Tietomallinnuksen laajentaminen koskemaan kaikkea suunnittelua mahdollistaa yhdistelmämallien hyödyntämisen; kaikki rakennuksen suunnittelutieto saadaan yhteen malliin samanaikaisesti halutuilta osin näkyviin.
Tietomallinnukseen liittyvät ohjeet päivitetään tämän vuoden aikana. Ohjeistusta kehitetään syksystä lähtien siten, että tietomallinnusta voidaan hyödyntää myös rakennusten ylläpidossa vuonna 2010.
Senaatti-kiinteistöt on käyttänyt tai käyttää parhaillaan tietomallinnusta noin 40 hankkeessa, joista puolessa tietomallinnus on jo nyt käytössä laajemmin kuin vain arkkitehtisuunnittelussa. Muun muassa Helsinkiin rakennettavassa Musiikkitalossa tietomallinnusta hyödynnetään kaikilla suunnittelualoilla ja myös rakennustyömaavaiheessa.

Lue lisää

Katso kaikki