Senaatin tavoitteena 20-kertaistaa aurinkoenergian tuotanto

Heinäkuussa aloitetaan aurinkovoimaloiden asennukset kymmeneen valtion rakennukseen.

Senaatti-kiinteistöjen käynnistämä valtakunnallinen aurinko-ohjelma on ottanut ensimmäiset konkreettiset askeleet pääkaupunkiseudulla. Heinäkuussa aloitetaan aurinkovoimaloiden asennukset kymmeneen valtion rakennukseen. Mukana on perinteisiä virastotaloja, tutkimuslaitoksia, koulurakennus sekä kulttuurikohteista Oopperatalo.

– Sijoituspaikkojen valinnassa on huomioitu kohteiden olosuhteet, jotta voimaloista saadaan paras mahdollinen hyöty. Etusijalle näistä nousevat kohteet, joissa kiinteistöissä toimivat asiakkaat ovat kiinnostuneita uusiutuvan energian hyödyntämisestä, kertoo aurinko-ohjelman toteutuksesta vastaava Senaatti-kiinteistöjen Etelä-Suomen alueen talotekniikkaryhmän päällikkö Pasi Hyyppä.

Mukana tässä ensimmäisessä vaiheessa ovat tutkimuslaitoksista THL Tilkanmäellä ja VTT Otaniemessä, monen käyttäjän virastotalot Pasilassa, Sörnäisissä ja Hakaniemessä, Helsingin ranskalais-suomalainen koulu sekä Kansallisgallerian varasto ja Oopperatalo.

Valtion toimitiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt investoi vuoteen 2022 saakka vuosittain noin miljoona euroa olemassa olevien kiinteistöjensä katoille toteutettaviin voimaloihin. Senaatti on solminut Suomen suurimpiin aurinkovoiman toimittajiin kuuluvan Lem-Kem Oy:n kanssa sopimuksen vuoden 2020 pääkaupunkiseudun voimaloiden asentamisesta.

Lem-Kem suorittaa myös voimaloiden käyttöönotot sekä seuraa ja raportoi reaaliajassa voimaloiden toiminnasta. Asennustyöt käynnistyvät heinäkuussa ja jatkuvat lokakuulle.  Aurinko-ohjelma koskee koko maata, ja Senaatti kilpailuttaa muiden alueiden asennukset vielä kesäkuun aikana yhteistyössä Hanselin kanssa.

Tavoitteena 50 aurinkovoimalaa vuoteen 2022 mennessä

Senaatin tavoitteena on kasvattaa aurinkosähkön tuotantoa seuraavina vuosina 20-kertaiseksi nykytasosta. Tavoitteena on hankkia vuoteen 2022 mennessä noin 50 uutta aurinkovoimalaa, minkä seurauksena Senaatti tulee olemaan yksi merkittävimmistä aurinkosähkön tuottajista Suomessa

Senaatti-kiinteistöt on sitoutunut Suomen valtion päästövähennystavoitteisiin. Senaatin ylläpitämien kiinteistöjen hiilidioksidipäästöjä on onnistuttu vähentämään merkittävästi parantamalla energiatehokkuutta ja tilatehokkuutta sekä kasvattamalla uusiutuvien energianlähteiden käyttöä.

Vuosien 2014 – 2019 aikana Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämän kiinteistökannan ominaishiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet 65 prosenttia.

– Ilmastonmuutoksen hillintä vaatii yhä määrätietoisempia toimia. Yhteiskuntavastuullisena toimijana haluamme omalla toiminnallamme edistää aurinkosähkön käyttöä ja kannustaa myös asiakkaitamme siihen. Tämä on meille sekä arvo- että järkivalinta, sanoo Senaatin yhteiskuntavastuusta vastaava operatiivinen johtaja Juha Lemström.

 

Lue lisää

Katso kaikki