SATO käynnisti YT:t

SATO on käynnistänyt koko henkilöstöä koskevan yhteistoimintamenettelyn konsernin strategisten painopisteiden muutosten ja lisäksi nopeasti heikentyneen yleisen taloustilanteen vuoksi. Tuotannollis-taloudellisista ja toiminnan uudelleenorganisointiin liittyvistä syistä henkilöstön vähentämistarpeiden arvioidaan kohdistuvan 15 – 25 henkilöön.
Neuvottelujen aikana pyritään löytämään ratkaisuja irtisanottavien määrän minimoimiseksi.

Lue lisää

Katso kaikki