Sähköurakoitsijoiden tulostaso edelleen hyvä

Sähkö- ja teleurakoitsijoiden liikevaihdot ja tulokset olivat viime vuonna reippaassa kasvussa. Kaikilla alan yrityksillä kauppa ei käy kuitenkaan yhtä hyvin.

Sähkö- ja teleurakoitsijoiden liikevaihdot ja tulokset olivat viime vuonna reippaassa kasvussa. Kaikilla alan yrityksillä kauppa ei käy kuitenkaan yhtä hyvin.

Pääosalla sähkö- ja teleurakointialan yrityksistä kannattavuus on kohentunut vuoden takaisiin tuloksiin verrattuna. Kannattavuuden kehityksessä on yritysten välillä kuitenkin huomattavaa hajontaa.

Tiedot ilmenevät Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL:n kannattavuustutkimuksesta, joka toteutettiin STUL:n varsinaisten jäsenyritysten keskuudessa kesän aikana. Tutkimukseen osallistuneista yrityksistä 55 prosentilla liikevaihto jäi 500 000 euron alapuolelle.

Kaikilla ei kauppa käy yhtä hyvin

STUL:n jäsenyritysten liikevaihdot ovat kasvaneet selvästi viimeksi kuluneiden kahden vuoden aikana. Vuonna 2017 sähköasennusalan yritys ylsi keskimäärin 5,6 prosentin kasvuun. Toisilla menee erittäin hyvin ja toisilla huonosti, sillä yrityksistä parhaimman neljänneksen liikevaihto kasvoi 25 prosenttia tai enemmän. Heikoimman neljänneksen liikevaihto puolestaan laski 10 prosenttia tai enemmän.

Pääsääntöisesti isompaa liikevaihtoa tekevät yhtiöt kasvoivat viime vuonna pienempiä yrityksiä huomattavasti nopeammin. Tutkittujen jäsenyritysten liikevaihto oli keskimäärin 563 000 euroa ja työllistäminen 7 henkilöä.

Kannattavuuden kehityksessä hajontaa

Tutkimukseen osallistuneiden yritysten keskimääräinen kannattavuus on parantunut vuodesta 2016 kaikilla kannattavuusmittareilla mitattuna. Käyttökatteen mediaani on nyt 7,4 prosenttia, joten se kasvoi 1,0 prosenttiyksikköä edellisen vuoden tasosta ja on nyt korkeimmillaan tällä vuosikymmenellä.

Sähköasennusalalla on kohtuullisen käyttökatteen rajana pidetty 7 prosenttia. Nyt tehtyyn tutkimukseen osallistuneista osakeyhtiöistä 53 prosentilla käyttökate ylitti tämän raja-arvon. Täysin yhtenäistä kannattavuuden kehitys ei kuitenkaan ole ollut. Alle 500 000 euron ja yli 10 miljoonan euron liikevaihtoa tekevät yritykset jäivät keskimäärin tuon tavoiterajan alle. Isoimmilla yrityksillä käyttökatteella mitattu kannattavuus yllättävästi jopa heikkeni edellisvuodesta.

Nettotulosprosentti kasvoi kaikissa kokoluokissa vuonna 2017. Yrityksistä parhaimman neljänneksen joukkoon pääsi 8,8 nettotulosprosentilla ja heikoimpaan neljännekseen joutui alle 0,4 nettotulosprosentilla. Joka neljäs tutkimukseen osallistuneista yrityksistä teki tappiollisen tuloksen.

Keskimääräiset nettotulokset olivat vuonna 2017 suhteellisesti parhaita Lounais-Suomessa. Keskimääräinen käyttökateprosentti oli puolestaan paras pohjoissuomalaisilla sähköurakoitsijoilla. Maksuvalmius oli huono tai välttävä vain 6 prosentilla tutkituista yrityksistä.

Yritysten vakavaraisuus ja maksuvalmius erinomaisella tasolla

Vuonna 2017 sähköasennusalan yritysten omavaraisuusaste oli keskimäärin 51,6 prosenttia. Keskimääräinen vakavaraisuus oli hyvää tai erinomaista tasoa kaiken kokoisissa yrityksissä.

STUL:n talousjohtaja Sami Pilkkikangas tarkastelee tuloksia näiltä osin tyytyväisenä.

”Liittomme jäsenyritysten vakavaraisuus ja maksuvalmius ovat aikaisemminkin olleet ilahduttavalla tasolla. Omavaraisuusasteella mitattuna vakavaraisimpia ovat pienimmät jäsenyritykset ja eniten vierasta pääomaa oli käytössään suurimmilla jäsenyrityksillä. Maksuvalmius säilyi edellisen vuoden tasolla Quick ration mediaanin ollessa erinomainen 1,7. Tämä tarkoittaa, että yrityksillä on 70 prosenttia enemmän rahoitusomaisuutta kuin lyhytaikaisia velkoja”, Pilkkikangas toteaa.

Myyntisaamisten kiertoajan mediaani on nyt 37 päivää eli aavistuksen parantunut lähes kaikissa kokoluokissa edelliseen tutkimukseen nähden. Ostovelkojen kiertoajan mediaani on puolestaan 36 päivää ja se on pysynyt lähes ennallaan kaikissa liikevaihtoluokissa.

”On mielenkiintoinen ilmiö, että suurimpien yritysten osalta sekä myyntisaamisten että ostovelkojen kiertoajat poikkeavat selvästi ylöspäin muihin yrityksiin nähden”, Pilkkikangas sanoo.

Korkeasuhdanne näkyy toiminnan tuloksellisuudessa

Sähköurakoitsijat ovat pystyneet hyödyntämään rakentamisen erinomaista suhdannetta. Maaliskuussa 2018 tehdyn suhdannekyselyn mukaan alan yritykset odottavat tulostensa edelleen hieman paranevan tänä vuonna. Rakentamisen kokonaisvolyymin kasvun uskotaan kuitenkin pysähtyvän jo ensi vuonna.

”Yritystalouden kolme peruspilaria: kannattavuus, vakavaraisuus ja maksuvalmius ovat useimmissa jäsenyrityksissämme terveellä pohjalla”, Pilkkikangas sanoo.

 

Lue lisää

Katso kaikki