Sähköteknisten tuotteiden tukkumyynti kasvoi

Sähköteknisten tuotteiden tukkumyynti kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 0,6 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan jaksoon. Myynnin arvo nousi 194 miljoonaan euroon edellisvuoden 193 miljoonasta.

Myynnin arvo eri vuosineljänneksinä on pysynyt parin vuoden ajan lähes ennallaan, vaikka onkin vaihdellut totuttuun tapaan vuodenaikojen ja lomakausien mukaan. Tässä valossa alan voi katsoa pitäneen pintansa vaikeiden suhdannevuosien yli.

”Tosiasiassa sähköteknisten tuotteiden kysyntä on kasvanut, sillä myynnin volyymi kasvoi viime vuonna 3,8 % edellisvuodesta”, Sähköteknisen Kaupan Liiton (STK) toimitusjohtaja Tarja Hailikari kertoo.

”Osuvan kuvan myynnin arvon kokonaiskehityksestä saa tarkastelemalla viimeksi kuluneen 12 kuukauden kumulatiivista muutosta, joka tasoittaa eri vuosineljänneksille tyypilliset erot. Maaliskuun lopussa se osoitti 1,1 % kasvua, mikä herättää myönteisiä odotuksia kuluvaa vuotta kohtaan.”

Sähköteknisen kaupan jatkuminen kohtuullisella tasolla saa Hailikarin mukaan tukea kehityskulusta, jossa sähkön käyttö ja sähköistyksen tarpeet monipuolistuvat yhteiskunnassa.

”Toimijoiden aktiivisuus kehitystyössä ja myynnissä sekä alan yhteiset kehityshankkeet tuovat tulosta ja kasvua myös tulevaisuudessa. Näkemysten ja tiedon jakamisesta on hyvä esimerkki jälleen toukokuun alussa järjestettävä alan yhteen kokoava visioseminaari, jonka teema on tällä kertaa Rakennamme tulevaisuutta nyt.”

SahkoteknTukkumyynninMuutos_5v

Lue lisää

Katso kaikki