Sähköpula mahdollinen kylmänä pakkasjaksona

Sähköpula on hallittavissa oleva tilanne, jossa sähkönkulutusta joudutaan kuitenkin rajoittamaan.

Fingrid arvioi sähköpulan riskin olevan tulevana talvena Suomessa edellisvuosien tasolla. Sähkön arvioidaan riittävän kylminä pakkasjaksoina, mikäli sähköjärjestelmä ja markkinat toimivat odotetusti.

Lyhytkestoinen sähköpula on kuitenkin mahdollinen, jos huippukulutustilanteessa tapahtuu useita merkittäviä, ennakoimattomia vikaantumisia. Fingrid kertoo varautuneensa tilanteeseen yhdessä sähkön jakeluverkkoyhtiöiden kanssa.

Sähköpula on hallittavissa oleva tilanne, jossa sähkönkulutusta joudutaan kuitenkin rajoittamaan. Sähkönkulutuksen rajoitukset koskisivat hetkellisesti todennäköisimmin pientä osaa sähkönkäyttäjistä. Kotitalouskuluttajalle sähköpula tarkoittaisi korkeintaan muutaman tunnin keskeytystä sähkönjakelussa. Yhteiskunnallisesti tärkeiden toimintojen sähkönsaanti pystytään turvaamaan myös sähköpulatilanteessa.

”Huippukulutustilanteessa markkinat ohjaavat sähköä sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Jos hinta nousee korkealle, erityisesti teollisuuden kysyntäjousto helpottaa tilannetta”, toteaa johtaja Reima Päivinen Fingridiltä.

Käynnissä oleva energiamurros ja siirtyminen puhtaaseen, osin säästä riippuvaiseen sähköjärjestelmään edellyttää muutoksia totuttuun sähkönkäyttöön.

Tulevan talven pakkasilla sähköpulan riski Suomessa on edellisvuosien tasolla. Sähköpula on mahdollinen, jos talvikaudella Suomea koettelee Etelä-Suomea myöten kova ja pitkäkestoinen pakkaskausi.

Fingridin arvion mukaan sähkön tuonnin tarve tulevana talvena pakkaspäivänä on nousemassa 3 170 megawatin tasolle. Arvioidussa 15 200 megawatin huippukulutustilanteessa viidennes sähköstä tuodaan ulkomailta.

Markkinamekanismi ohjaa sähkön liikkeitä tehokkaasti. Sähkön kulutusta ja tuotantoa ohjaavat hintasignaalit ja sähköä tuodaan markkinoiden ohjaamana tarvittaessa myös yli arvioidun minimimäärän.

Ennustettu sähkönkulutus pystytään kattamaan kotimaisella sähköntuotannolla ja naapurimaista saatavalla tuontisähköllä myös sähkön huippukulutustilanteessa, jolloin lähes kaikki sähköntuotanto ja tuontiyhteydet ovat täydellä käytöllä.

Talvi 2016–2017 oli leuto, mutta tammikuun alkuun ajoittui lyhyt kylmä jakso, jolloin saavutettiin talven sähkön kulutushuippu. Sähkön kulutushuippu, 14 273 MWh/h, toteutui 5.1.2017 tunnilla 17–18. Talven 2016–2017 kulutushuippu jäi edellisen talven kulutushuipusta, 15 105 MWh/h, joka on myös Suomen kaikkien aikojen sähkön kulutusennätys.

Suomeen on rakennettu merkittävästi uutta tuulivoimaa, mutta tuulituotanto arvioidaan vähäiseksi kylminä pakkaspäivinä. Sähköntuotannon- ja kulutuksen ennakoidaan säilyvän lähivuodet samankaltaisena. Vasta Olkiluoto 3 -ydinvoimalan käyttöönotto lisää sähkön riittävyyttä.

Kotitalouksien osallistumista sähkömarkkinoille on kuluneen vuoden aikana selvitetty muun muassa työ- ja elinkeinoministeriön älyverkkotyöryhmässä. Älyverkkotyöryhmä julkaisi väliraporttinsa lokakuussa. Raportin toimenpide-ehdotuksilla voitaisiin vähentää kiristyneissä sähköntuotanto- ja kulutustilanteissa syntyvän sähköpulan mahdollisuutta.

Lue lisää: Suomalainen lämmittää – riittääkö sähkö?

Sähköpulan riski kireänä pakkaspäivänä suuri

Vinkki: Suomen sähköjärjestelmän tilaa voi seurata lähes reaaliaikaisesti Fingridin www-sivuilla.

Lähde Fingrid

Lue lisää

Katso kaikki