Sähköala torjuu ilmastonmuutosta energiatehokkuudella – Valmiit tekniset ratkaisut on saatava laajempaan käyttöön

Suomen Sähkötukkuliikkeiden Liitto (SSTL) järjesti marraskuussa rohkeasti nimetyn seminaarin, joka tarjosi alan ammattilaisille eväitä energiatehokkaiden ratkaisujen myyntiin ja markkinointiin. Ilmaston lämpeneminen ja riippuvuus tuontienergiasta koskevat myös suomalaisia. EU:n jäsenvaltiot ovat asettaneet yhteiset tavoitteet, joilla vähennetään energiankulutusta ja kasvihuonepäästöjä sekä lisätään uusiutuvien energialähteiden käyttöä.
Sähköala on avainasemassa etsittäessä keinoja näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Tarjolla on jo nyt monia energiatehokkuutta parantavia ratkaisuja, jotka ovat valmiit laajempaan käyttöön.
SSTL:n seminaari kokosi sähköalan asiantuntijat, myyjät, markkinoijat ja vaikuttajat Tiedekeskus Heurekaan jakamaan näkemyksiään siitä, miten sähköalan ammattilaiset voivat osallistua maailman pelastamiseen.
Tilaisuuden avannut SSTL:n toimitusjohtaja Tarja Hailikari esitteli eurooppalaiset tavoitteet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja totesi sähköalan olevan ratkaisevassa asemassa niihin pyrittäessä.

Ilmatieteen laitoksen tutkimuspäällikkö Heikki Nevanlinna havainnollisti ilmastonmuutoksen etenemistä ja osoitti edessä olevat vakavat haasteet. Hän kannusti torjumaan muutosta kaikin keinoin, mikä on oleellisesti edullisempi ratkaisu kuin olla tekemättä mitään.

Sähköalan asiantuntijoiden puheenvuoroissa nostettiin esiin mm. energiatehokas valaistus, teollisuuden energiatehokkuusohjelma, liike- ja toimistorakentamisen ohjausjärjestelmät sekä sähkölämmitys.

SSTL:n hallituksen puheenjohtaja Tapio Jouhki totesi päätöspuheenvuorossaan, että tuotantotavasta riippumatta energia käytetään lähes aina sähkönä. Sähköala on jo kehittänyt energiatehokkuutta parantavia tuotteita ja ratkaisuja, joilla ilmastonmuutosta voidaan hillitä. Nyt tarvitaan aktiivista tiedon tarjontaa ja heräämistä niiden laajempaan käyttöönottoon.

Lue lisää

Katso kaikki