RYM-SHOKin osakkuus kiinnostaa

Rakennetun ympäristön strategisen huippuosaamisen keskittymän eli RYM-SHOKin tutkimusstrategiassa tutkimuksen painopisteiksi ovat nousseet energiatehokkuuden parantaminen, innovatiiviset prosessit ja toimintamallit, kilpailukykyinen yhdyskuntainfra sekä käyttäjälähtöiset tilat.
RYM-SHOKin tutkimuksesta ja sen osakkuudesta kiinnostuneita yrityksiä on pyydetty tekemään alustava RYM-SHOK Oy:n merkintävarausilmoitus 28.marraskuuta mennessä.
Tähän päivään mennessä osakkuudesta kiinnostuneiksi ovat ilmoittautuneet Destia Oy, Enervent Oy, Oy Halton Group Ltd, FCG Planeko Oy, ISS Palvelut Oy, Lujatalo Oy, Rakennustieto Oy, Rudus Oy, Saint-Gobain Rakennustuotteet / maxit Oy, Senaatti-kiinteistöt, Sito Oy, Tampereen teknillinen yliopisto, Tekla Oyj, Teknillinen korkeakoulu, VTT, VVO-yhtymä Oyj ja YIT Oyj.
Neuvotteluja RYM-SHOK Oy:n osakkuudesta käydään parhaillaan monien yritysten ja yhteisöjen kanssa, joten kiinnostuneiden luettelo kasvanee. Kaikki merkintävarauksen tehneet kutsutaan koolle 8.joulukuuta keskustelemaan valmistelutilanteesta ja sopimaan jatkotoimenpiteistä.www.rymshok.fi

Lue lisää

Katso kaikki