RYM-SHOK -hakemus ministeriöön

Rakennetun ympäristön strategisen huippuosaamisen keskittymän valmistelu on edennyt suunnitellusti haastavasta suhdannetilanteesta huolimatta. Kiinteistö- ja rakennusalan keskeiset toimijat ovat sitoutuneet hankkeeseen: alustavan merkintävarauksen perustettavan osakeyhtiön osakkuudesta on tammikuun puoliväliin mennessä tehnyt 47 organisaatiota, niiden joukossa 37 yritystä, neljä kaupunkia sekä kuusi yliopistoa, tutkimuslaitosta tai ammattikorkeakoulua.
Keskittymää koskeva hakemus on lähetetty työ- ja elinkeinoministeriön asettamalle SHOK-johtoryhmälle. Sen esityksestä lopullisen päätöksen SHOK-statuksen myöntämisestä tekee tiede- ja teknologianeuvosto, joka kokoontuu seuraavan kerran helmikuussa.
Hakemuksen yhteydessä lähetettiin päivitetty tutkimusstrategia, jota tarkennetaan jatkovalmistelun yhteydessä.
Keskittymäyhtiön perustamistoimien alustava valmistelu on aloitettu Saku Sipolan johtamassa työryhmässä. Yhtiön perustamisen ja muun valmistelun kannalta ratkaisevaa on kuitenkin se, miten päätöksentekijät SHOK-statusta koskevaan hakemukseen suhtautuvat.

Keskittymäyhtiö kaipaa nimeä, RYM-SHOK Oy:tä on käytetty työnimenä. Lopullista nimivalintaa varten on käynnissä kaikille avoin nimikilpailu. Ehdotukset pyydetään lähettämään 28.2.2009 mennessä Jukka Pekkaselle osoitteeseen jukka.pekkanen@rakennusteollisuus.fi. Kilpailuehdotusten pohjalta SHOK-perustamisvaiheen työryhmä tekee nimiesityksen osakaskokoukselle.

Lue lisää

Katso kaikki