RTY otti kantaa maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistukseen

Rakennustarkastusyhdistys RTY julkaisi kannanottonsa maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistukseen.

Rakennustarkastusyhdistys RTY julkaisi kannanottonsa maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistukseen.

Yhdistyksen näkemyksen mukaan rakennusvalvontojen kannalta erityisen keskeisiä asioita ovat:

– riittävän osaamistason turvaaminen rakennusvalvonnoissa
– siirtyminen jälkikäteisestä valvonnassa enemmän ennakko-ohjaukseen
– nykyisen lain mukaisen ohjauksen, neuvonnan, lupavalmistelun ja rakennustyönaikaisen valvonnan muodostaman kokonaisuuden terävöittäminen
– tiettyjen, lupaprosesseja helpottavien toimenpiteiden keskittäminen valtakunnan tasolle
– resurssien oikea kohdentaminen
– vastuukysymysten ja erityissuunnitelmien käsittelyn selkeyttäminen
– sanktiojärjestelmän kehittäminen.

Rakennustarkastusyhdistys RTY edustaa sekä isojen että pienten kuntien rakennusvalvontoja. Yhdistyksen toiminnan erityinen painopiste on rakentamisen laadun parantaminen rakennusvalvontaviranomaisen työn kautta.

RTY (TOPTEN-verkosto) edistää valtakunnallisia, rakennusvalvontojen yhteisiä lainsäädännön tulkintoja yhteistyössä rakennusalan keskeisten toimijoiden kanssa. Tavoitteena on parantaa rakennusten kokonaislaatua, ennustettavuutta tulkintojen suhteen ja kustannustehokkuutta sekä edistää prosessien sujuvoittamista ja ketteryyttä.

MRL:n kokonaisuudistuksessa on erinomaiset mahdollisuudet huomioida uudenlainen ajattelu rakennuksen koko elinkaaren huomioon ottavasta kokonaisuuden hallinnasta. Nykyisessä lupa- ja valvontajärjestelmässä on paljon hyviä kokonaisuuksia, joita vahvistamalla ja terävöittämällä viranomaisen työ saadaan entistä paremmin rakentamisen laatua sekä viihtyisää, terveellistä ja turvallista ympäristöä palvelevaksi.

Muuttuvassa yhteiskunnassa uudistukset ovat toki tarpeen. Erityisesti digitalisaatio luo uusia mahdollisuuksia, joita nykyisen MRL:n säätämisaikana ei ole voitu huomioida riittävässä määrin. Yleisen edun ja rakennusten tulevien käyttäjien kannalta on erityisen tärkeää, että valvontaviranomaisen riittävistä resursseista ja riittävästä osaamistasosta huolehditaan myös lainsäädännön tasolla.

”Rakennusvalvontojen tehtävänä on tuottaa lisäarvoa yksilöille ja yhteiskunnalle. Toiminnan painopistettä tulee siirtää jälkikäteen toteavasta toiminnasta ennakko-ohjaukseen ja neuvontaan. Rakennusvalvontojen tulee olla ennemmin kätilönä synnytyksessä kuin poliisina rikospaikalla”, toteaa RTY:n puheenjohtaja Pekka Seppälä.

Lue lisää

Katso kaikki