RT: Parempaa energiatehokkuutta ja vauhtia rakentamiseen alv:n laskulla – Euroopan komission elvytyspaketti nopeasti käyttöön Suomessakin

Euroopan komission julkistamassa 200 miljardin euron elvytyspaketissa ehdotetaan rakennusten energiatehokkuuden parantamista yhtenä talouden elvytystoimena. Alennettua arvonlisäveroa ehdotetaan käytettäväksi muun muassa sellaisten palvelujen ja tuotteiden osalta, jotka edistävät rakennusten energiatehokkuutta.
”Myös Suomessa tulee nopeasti Euroopan komission elvytyspaketin mukaisesti hyödyntää rakentamisen resursseja energiatehokkuuden parantamiseen. Kohdistamalla arvonlisäveron alennus korjausrakentamiseen ja erityisesti energiatehokkuuteen, saavutetaan alan työllistävyyden ohella muita, kansantaloudellisesti merkittäviä hyötyjä”, sanoo Rakennusteollisuus RT ry:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti.
Komission elvytyspaketissa ehdotetaan myös infrastruktuuri-investointien lisäämistä, millä parannetaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksia. Tämä toisi toivottua parannusta tilanteeseen, jossa väyläverkostoomme sitoutunut korjausvelka on tällä hetkellä jopa 2,5 miljardia euroa. Korjaustarpeessa on yli 1 500 kilometriä pääteitä ja noin 1 000 siltaa.
EU:n komissio esittää elvytyspaketissaan jäsenmailleen muun muassa yleisen arvonlisäverokannan laskua yhdellä prosenttiyksiköllä. Englanti aikoo laskea yleistä arvonlisäverokantaa 17,5 prosentista 16 prosenttiin vuosiksi 2009 ja 2010. Ranska aikoo seurata elvytyspaketin rakentamiseen liittyviä suosituksia ja parantaa alan työllisyystilannetta.
Rakentamisessa arvonlisäverokannan laskulla olisi merkitystä lähinnä asuntojen uudis- ja korjausrakentamisessa, sillä kuluttaja ei saa vähentää asuntokaupassakin rasitteena olevaa arvonlisäveroa. Rakentamisella on talouteen merkittävä elvyttävä vaikutus, sillä asunnonostajan maksamasta summasta palautuu noin 40 prosenttia julkishallinnolle erilaisten verojen ja veronluonteisten maksujen muodossa.
Tarjontaan kohdistuvan arvonlisäveron alennuksen lisäksi pitää nyt ottaa myös muut keinot käyttöön. ”Taloyhtiöiden korjausrakentaminen pitää saada käyntiin. Nopein keino korjausrakentamisen piristämiseksi olisi ottaa 1990-luvun tyyliin käyttöön valtion 10 prosentin korjausavustus tai vaihtoehtoisesti laajentaa kotitalousvähennys asunto-osakeyhtiöihin”, sanoo Pipatti.

Lue lisää

Katso kaikki