RT haluaa energiatehokkuudesta myyntivaltin rakennusteollisuudelle

Rakennusteollisuus RT ry:n puheenjohtaja Magnus Holm näkee kiristyvät energiavaatimukset rakennusteollisuuden kannalta mahdollisuutena.
”Rakennusteollisuuden kannalta kiristyvät energiavaatimukset ovat mahdollisuus mieluumminkin kuin uhka. Uhka syntyy vain, jos olemme passiivisia emmekä lähtisi mukaan kehitystyöhön. Ympäristöasioiden yleisen arvostuksen kasvun myötä energiatehokkuus tulee olemaan vahva myyntivaltti, jota ei tule jättää käyttämättä”, sanoi myös Maxit Oy Ab:n toimitusjohtajana toimiva Holm RT:n syyskokouksessa.
Rakennusteollisuudelle tämä haaste merkitsee tuotannossa ympäristöpäästöjen ja energiakulutuksen vähentämistä sekä tuotekehityksen tavoitteeksi energiatehokkuutta parantavia laitteita ja kokonaisia rakennusratkaisuja.
EU tähtää ainakin 20 prosentin kulutuksen vähennykseen jo vuoteen 2020 mennessä. Brysselissä on esitetty myös vaatimus, että vuoden 2015 jälkeen kaikkien uusien rakennusten tulee olla niin sanottuja passiivitaloja, joissa ei tarvita erikseen lämmityslaitteita eikä jäähdytyslaitteita.
”Emme kannata korjausrakentamisen lisäsäädöstämistä. Sitä on ohjattava rahalla ja tiedolla”, toteaa RT:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti.http://www.rakennusteollisuus.fi/RT/Ajankohtaista/Energiatehokkuutta+voivat+yritykset+hy%C3%B6dynt%C3%A4%C3%A4+my%C3%B6s+myyntivalttina+-+Rakennusteollisuuden+kehityshankkeet+tuottavat+tulosta+/

Lue lisää

Katso kaikki