Rautakaupan alalla maltillisen kasvun vuosi

Rautakaupan ammattikauppa on jo useamman vuoden kasvanut kuluttajakauppaa enemmän. 

Rautakaupan ammattikauppa on jo useamman vuoden kasvanut kuluttajakauppaa enemmän.

Helmikuun ennätyshanget ja paukkupakkaset myös Etelä-Suomessa ja toisaalta kesän ennätyshelteet hidastivat ihmisten remontointi- ja rakennusintoa ja näkyivät suoraan poikkeamina rautakaupan myynnissä. Rautakaupan kumulatiivinen myynnin kasvu vuonna 2018 oli 1,4 prosenttia.

”Yhtäältä tämä kertoo ihmisten haluttomuudesta tehdä itse remontointia ja rakentamista. Toisaalta tätä kehitystä on tukenut rakentamisen kasvanut regulaatio”, sanoo toimitusjohtaja Minna Liuksiala RASI ry:stä.

Alan merkittävät toimijat ovat rakentaneet uusia palveluita tukemaan liiketoimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia.

”Ne toimijat, joilla on vahvasti tukijalka ammattiasiakasmyynnissä, ovat erityisesti hioneet työmaatoimitusten logistiikkaan liittyviä palveluita. Pääkaupunkiseudulla voidaankin tarjota toimituksia työmaille jo neljän tunnin sisällä tilauksesta.”

Rautakauppa on myös lähtenyt mukaan rakennusliikeasiakkaidensa työmaasuunnitteluun ja sitä kautta on tukemassa rakentamisen toimialan tehostamishankkeita. Kuluttajakaupassa kehitetyt palvelut tukevat pitkälti neuvontaa ja opastusta.

Vuosikymmenen alun heikkojen vuosien jälkeen rautakauppa on kasvanut syksystä 2016 alkaen rakentamisen kasvun myötä. Vuonna 2018 toimiala kasvoi 1,4 prosenttia, mutta Liuksialan mukaan rakentamisen kokonaiskasvuun ei päästy täysimääräisesti kiinni.

”Rakentamisen suuri volyymi keskittyi 2018 kerrostalorakentamiseen. Rautakauppa painottuu kuitenkin rakentamisen jälkimarkkinaan. Sen tähden toimiala pääsi viiveellä mukaan rakentamisen kasvuun ja viime vuoden lopulla alkanut uudisrakentamisen hidastuminen tulee näkymään myös viiveellä rautakaupassa.”

Rautakauppa ajaa osaltaan alan työllisyyden ylläpitämiseksi maankäytön ja rakentamisen kokonaislainsäädäntöuudistukseen muutosta. Tavoitteena on helpottaa pienten rakennusten rakennuslupakäytäntöjen helpottamista Ruotsin mallin mukaan.

”Ruotsissa alle 25 neliömetrin kokoisen, asuttavan piharakennuksen voi rakentaa omaan pihapiiriin pelkällä ilmoituksella kunnan rakennusviranomaisille. Malli on virkistänyt piharakentamista ja vastaavan uskotaan tapahtuvan myös Suomessa.”

 

Lue lisää

Katso kaikki