Raportti: 10 toimenpidettä, joilla teollisuus voi parantaa energiatehokkuuttaan

Kuva: ABB Oy

ABB:n Energy Efficiency Movementin uusi raportti osoittaa, että teollisuuden energiatehokkuuden parantaminen on yrityksille nopein ja tehokkain tapa alentaa energiakustannuksia ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Energy Efficiency Movement on globaali foorumi, jossa noin 200 organisaatiota jakaa ideoita, parhaita käytäntöjä ja sitoumuksia maailman muuttamiseksi energiatehokkaammaksi, kertoo ABB Oy tiedotteessaan.

Nyt julkaistu riippumaton raportti ”Industrial energy efficiency playbook” sisältää 10 toimenpidettä, joiden avulla yritykset voivat parantaa energiatehokkuuttaan, alentaa energiakustannuksiaan ja vähentää päästöjään jo nyt. Raportissa keskitytään kypsiin ja laajalti saatavilla oleviin teknisiin ratkaisuihin, jotka tuottavat nopeita tuloksia ja lyhentävät sijoituksen takaisinmaksuaikaa. Lisäksi ratkaisuja voidaan skaalata.

− Energiatehokkuus on sekä yritysten että ilmaston etu, sanoo kansainvälisen energiajärjestön (IEA) energiatehokkuudesta vastaava johtaja Kevin Lane tiedotteessa.

− Nyt kun teollisuuden on puututtava ilmastonmuutokseen kaikilla rintamilla, kuten lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä, investoimalla vähähiilisiin prosesseihin ja kehittämällä kiertotalouden liiketoimintamalleja, energiatehokkuus erottuu liiketoimintaan keskittyvänä mahdollisuutena, jolla on parhaat edellytykset vähentää päästöjä pikaisesti. Raportissa esitetyt 10 toimenpidettä ovat tunnettuja, kustannustehokkaita keinoja, ja ne voidaan ottaa nopeasti käyttöön laajassa mittakaavassa, mikä auttaa yrityksiä muuntamaan ilmastotavoitteet teoiksi.

Teollisuus on IEA:n mukaan maailman suurin sähkön, maakaasun ja kivihiilen kuluttaja käyttäen 42 prosenttia sähköntarpeesta eli yli 34 eksajoulea energiaa. Rauta-, teräs-, kemian- ja petrokemian teollisuudet kuluttavat eniten energiaa maailman viidessä eniten energiaa kuluttavassa maassa, jotka ovat Kiina, Yhdysvallat, Intia, Venäjä ja Japani. Tällainen energiankulutus on nykyinflaation aikaan erittäin kallista. IEA:n mukaan se aiheuttaa myös yhdeksän gigatonnia hiilidioksidipäästöjä, mikä vastaa 45 prosenttia loppukäyttösektoreiden suorista kokonaispäästöistä vuonna 2021.

Raporttia varten haastateltuihin organisaatioihin lukeutuvat ABB, Alfa Laval, DHL Group, IEA, Microsoft ja Sveitsin valtiollinen teknillinen korkeakoulu ETH Zürich. Niiden suositukset ulottuvat energia-auditointien toteuttamisesta teollisuuden koneiden vaihtamiseen oikeankokoisiksi, koska laitteet ovat usein liian suuria tehtäväänsä ja hukkaavat energiaa. Datan siirto omien tilojen palvelimista pilvipalveluihin voisi säästää noin 90 prosenttia IT-järjestelmien kuluttamasta energiasta. Tehokkuutta saadaan lisättyä myös nopeuttamalla siirtymää pois fossiilisista polttoaineista, sähköistämällä teollisuusajoneuvot, vaihtamalla kaasuboilerit lämpöpumppuihin tai käyttämällä hyvin hoidettuja lämmönvaihtimia.

Lisätoimenpiteitä ovat antureiden asennus sekä reaaliaikainen, digitaalinen energian valvonta niin kutsutun haamuominaisuuden havaitsemiseksi. Se käyttää virtaa valmiustilassa, toisin kuin digitaalinen kaksonen, jolla voidaan simuloida tehokkuustoimenpiteitä keskeyttämättä tuotantoa. Teollisuuslaitoksissa energiaa voidaan lisäksi säästää älykkäällä talotekniikalla, jolla ohjataan sähköjärjestelmiä, valaistusta, kaihtimia ja lämmitystä, ilmanvaihtoa sekä ilmastointia (LVI). 

Muita suosituksia ovat taajuusmuuttajakäytöt, joilla voidaan parantaa moottorikäyttöisen järjestelmän energiatehokkuutta jopa 30 prosenttia ja näin saadaan välittömiä kustannus- ja päästöhyötyjä. Mikäli nykyisin käytössä olevat yli 300 miljoonaa teollista sähkömoottorikäyttöistä järjestelmää korvattaisiin optimoiduilla, energiatehokkailla moottoreilla, globaalia sähkönkulutusta voitaisiin vähentää jopa 10 prosenttia.

− Saatavilla on energiatehokkaita ratkaisuja, joilla teollisuus voi hillitä ilmastonmuutosta sekä alentaa energiakustannuksia toimivuudesta ja tuottavuudesta tinkimättä, sanoo ABB:n Motion-liiketoiminta-alueen johtaja Tarak Mehta tiedotteessa.

− Energiatehokkuudessa on otettu uusia teknologisia edistysaskelia, joiden ansiosta teollisuudessa voidaan tehdä merkittäviä parannuksia nopeasti. Sen sijaan, että valot sammutettaisiin ja tuotanto pysäytettäisiin säästöjen aikaansaamiseksi, tässä tärkeässä uudessa raportissa esitellään toimeenpaneville tahoille sellaisia käytännön toimia, joilla voidaan vähentää energiankulutusta ja kustannuksia samalla kun nykyiset toiminnot pidetään käynnissä.

Lue lisää

Katso kaikki