Ranta-Tampellan rakentaminen käynnistyy

Ranta-Tampella on yksi suurimmista rakennusalueista Tampereella tulevien vuosien aikana.

YIT käynnistää Ranta-Tampellan aluehankkeen talonrakennustyöt Tampereella. Ensimmäinen rakennettava kohde on Keulakorttelin osana oleva Asunto Oy Tampereen Näsinkeula -asuintalo, johon tulee 37 asuntoa. Kohteen arvo on lähes 20 miljoonaa euroa. Keulakortteliin on suunnitteilla viisi taloyhtiötä, ja alustavan arvion mukaan kortteli valmistuu vuonna 2022.

Ranta-Tampellan aluehankkeessa on mukana useita toimijoita ja hankkeen kokonaisarvo on noin 900 miljoonaa euroa. YIT on suurin rakentaja alueella, ja sen tonttien rakennusoikeus on noin 80 000 kem2 (kerrosala). Alueen esirakentamistyöt aloitettiin kesällä 2014 ja koko alueen odotetaan valmistuvan vuoteen 2030 mennessä.

Ranta-Tampella on yksi suurimmista rakennusalueista Tampereella tulevien vuosien aikana. Alue rakennetaan useassa vaiheessa Tampellan alueen ranta-alueelle kantakaupungin jatkeeksi Näsijärven rantaan. Noin 16,5 hehtaarin alueelle rakennetaan yhteensä yli 2 000 uutta asuntoa.

Lue lisää

Katso kaikki