Rakentamisen kasvu jatkuu

EUROCONSTRUCT ennakoi rakentamisen kasvun jatkuvan Euroopassa, mutta hidastuvana. Nopein kasvuvuosi oli 2017, jolloin rakentaminen kasvoi 4 prosenttia.

Rakentamisen kasvun tärkeä lähtökohta on talouden kasvu, jonka ennakoidaan jatkuvan hidastuvana lähivuodet. Lähivuosina rakentamisen kehitysnäkymät vaihtelevat maittain, ja osassa maista rakentamisen ennakoidaan kääntyvän miinukselle.

Asuinrakentaminen on ollut nopeimmassa kasvussa. Asuntorakentamista Euroopassa on vauhdittanut elvytyksen vauhdittama hyvä talous- ja työllisyyskasvu sekä matalat korot. Euroopassa asuntorakentamisen kasvu on painottunut kerrostaloihin. Asuntorakentamisen nopea kasvu pysähtyy ensi vuonna koko Euroopan tasolla. Kasvun ennakoidaan kuitenkin jatkuvan vuosina 2020 ja 2021 keskisen Itä-Euroopan maissa. Läntisen Euroopan maista nopean kasvun odotetaan jatkuvan Irlannissa, Tanskassa ja Portugalissa.

Toimitilarakentamisen kasvun ennakoidaan jatkuvan vuoteen 2021. Nopeimmin kasvaneet maat läntisessä Euroopassa ovat Suomi ja Tanska. Suomessa määrän ennakoidaan kääntyvän miinukselle vuonna 2020. Infrarakentamisen määrä oli vuonna 2016 miinuksella, kun EU:n rahoittama infraohjelma päättyi, eikä uusi vielä kunnolla käynnistynyt. Hyvä talouskasvu näkyy verokertymän kasvuna ja mahdollistaa sekä valtioiden että kuntien panostamisen infraan.

 

 

Lue lisää

Katso kaikki