Rakennusmateriaalin valinta vähensi Metla-talon ympäristökuormaa

Joensuuhun valmistuneen Metsäntutkimuslaitoksen uuden toimitalon ympäristövaikutuksista tehty tutkimus osoitti, että puun valinta rakennusmateriaaliksi vähensi kohteen ympäristökuormaa. Metla-talossa saavutettiin ilman lisäkustannuksia kaikki modernin toimistotalon ominaisuudet, kuten muuntojoustavuus. Lisäksi Metla-talo palkittiin arkkitehtuuristaan 21.9.2005 Puupalkinnolla.

Metsäntutkimuslaitoksen uusi toimitalo valmistui Joensuuhun syksyllä 2004. Tutkimuskeskuksen rakennuksen ja lähiympäristön suunnittelussa ja rakentamisessa toteutettiin Senaatti-kiinteistöjen ja Metsäntutkimuslaitoksen kestävän kehityksen periaatteita. Rakennushankkeessa tavoitteena oli vähentää kiinteistön ympäristökuormitusta. Puun valinta rakennusmateriaaliksi vähensi hankkeen aiheuttamaa ympäristökuormaa.

Puurakenteisessa Metla-talossa uusiutumatonta energiaa käytettiin 3 460 gigajoulea. Tutkimuksen verrokkirakennuksessa kulutus olisi ollut 8 320 gigajoulea. Uusiutumatonta raaka-ainetta puurakenteiseen taloon käytettiin 1 480 tonnia, verrokkirakennuksessa sitä olisi tarvinnut nelinkertaisesti, eli 6 280 tonnia. Puurakennuksen fossiiliset hiilidioksidipäästöt olivat 320 000 kg, verrokin 943 000 kg. Metla-talon rakentaminen pääosin puusta vähensi hiilidioksidipäästöt noin kolmasosaan.

Metla ja Metsäteollisuus ry rahoittivat selvityksen, jossa arvioitiin päämateriaalivalintojen vaikutusta rakennuksen aiheuttamiin resurssien kulutukseen ja materiaalien valmistukseen liittyviin ympäristökuormituksiin. Selvitys toteutettiin vertailuna toteutetun puurakenteisen toimistotalon ja vastaavan betonirakennuksen kesken.

Tutkimuksessa selvitettiin runko- ja julkisivurakenteiden ympäristökuormaa olettaen, että ainoastaan nämä rakenteet eroavat toisistaan valmiissa rakennuksessa. Näin ollen tarkastelun ulkopuolelle jäivät perustukset ja vesikatto sekä sellaiset rakennusosat, jotka ovat samoja rakenneratkaisusta riippumatta. Tarkastelun ulkopuolelle jätettiin myös itse rakennustyövaihe ja rakennuksen käytön aikaiset ympäristövaikutukset.

Lue lisää

Katso kaikki