Puheet korjausrakentamisen kasvusta eivät näy odotuksissa

Uusmaalaisten talotekniikkaurakoitsijat pitävät tämänhetkistä suhdannetilannettaan sekä uudis- että korjausrakentamisessa vielä hyvänä, mutta suhtautuvat tulevaan vuosipuoliskoon aiempaa varovaisemmin. Varsinaista hyytymistä ei pelätä, mutta vauhdin uskotaan hidastuvan asteittain kesän jälkeen.
– Uudellamaalla yritysten tilauskannat antavat työtä keskimäärin 5,4 kuukaudeksi. Vuosi sitten tilauskantaa riitti 4,7 ja viime syksynä 6,7 kuukaudeksi. Vastaajien varovaisuuden taustalla ovatkin arviot talousnäkymien yleisestä heikkenemisestä sekä asunto-tuotannon pienenemisestä ja asuntokaupan hidastumisesta, Talotekniikkaliiton toimitusjohtaja Jari Syrjälä arvioi.

Sekä uudis- että korjausrakentamisessa 89 prosentilla tämän hetken tilanne on vähintään tyydyttävä. Uudistuotannon nykytila vastaa sekä vuoden takaista että viimesyksyistä. Korjausrakentamisen tilanne on yllättäen viimesyksyistä heikompi ja kohenemista odottavien määrä on vähentynyt tuntuvasti.

Urakoitsijat ehtivät vastata kahteen kolmesta tarjouspyynnöstä. Läpimenoprosentti on 28.

Vastanneet yritykset työllistävät tällä hetkellä 1165 henkilöä. Työntekijämäärä on vähentynyt viime vuoden keskimäärästä, joka oli 1206 henkeä. Syksyllä kuitenkin uskotaan rivissä olevan 1261 työntekijää.

Ammattityövoiman saatavuus Uudellamaalla on helpottunut. Huonona sitä pitää edelleen 39 prosenttia, kun vastaava luku viime syksynä oli 59 prosenttia.

Hintojaan eivät urakoitsijat ole viime syksystä nostaneet. Ensi syksyyn povataan reilun prosentin tarkistusta.

Vuonna 2007 liikevaihto kasvoi 70:lla ja laski 10 prosentilla vastaajista. Toiminnan kannattavuutta viime vuonna kuvasi joka toinen hyväksi, kolmannes tyydyttäväksi ja heikoksi 20 prosenttia. Kannattavuuden ennallaan pysymiseen uskoo 70 prosenttia ja paranemiseen 30 prosenttia.

Huhtikuiseen suhdannekyselyyn vastasi 28 uusmaalaista yritystä.
Uudenmaan suhdannetilanne kevät 2008

Lue lisää

Katso kaikki