Pöyryn yt-neuvottelut Suomessa saatu päätökseen

Pöyryn sopeuttamistoimenpiteet Metsäteollisuus- ja Rakentamisen palvelut -liiketoimintaryhmissä etenevät. Suomessa tammikuun aikana aloitetut yt-neuvottelut on saatu päätökseen. Neuvottelujen perusteella Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmä irtisanoo tässä vaiheessa noin 100 henkilöä ja lomauttaa asteittain enintään 300 henkilöä maaliskuusta alkaen. Osa lomauttamisista toteutetaan osa-aikaisina.
Rakentamisen palvelut -liiketoimintaryhmä irtisanoo noin 30 henkilöä ja lomauttaa asteittain enintään 200 henkilöä maaliskuusta alkaen. Osa lomauttamisista toteutetaan osa-aikaisina. Lisäksi lopulliseen kapasiteetin vähentämiseen vaikuttaa toteutettavien eläkejärjestelyjen määrä. Henkilöstökapasiteetin vähentämisen kertaluontoinen kustannus Suomessa on näiden toimenpiteiden perusteella arviolta noin 3,5 miljoona euroa. Tästä arviolta noin 3 miljoonaa euroa kirjataan ensimmäisen vuosineljänneksen tulokseen.

Tammikuussa aloitetut sopeuttamistoimenpiteet Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmän Brasilian yksikössä ovat meneillään. Kapasiteettia sopeutetaan vastaamaan alentunutta tilauskantaa vähentämällä noin 250 henkilön kapasiteettia vastaava määrä. Sopeuttamistoimenpiteitä toteutetaan myös muissa Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmän toimintamaissa. Pohjois-Amerikassa on muun muassa siirrytty lyhennettyyn työviikkoon. Lisäksi Ruotsissa on aloitettu sopeuttamistoimenpiteitä koskevat paikalliset neuvottelut.

Lue lisää

Katso kaikki