Pöyry aloittaa metsäteollisuuden ja rakentamisen palveluita koskevat yt:t

Maailmanlaajuisen rahoituskriisin vuoksi Pöyryn Metsäteollisuus- ja Rakentamisen palvelut -liiketoimintaryhmien Suomen yksiköissä aloitetaan yt-neuvottelut. Henkilöstön lomautustarve ja lomautusten pituus, mahdolliset irtisanomiset sekä muut sopeutustoimet täsmentyvät neuvottelujen kuluessa.
Toimenpiteiden arvioidaan koskevan noin 350 henkilön kapasiteettia Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmässä ja noin 250 henkilön kapasiteettia Rakentamisen palveluissa. Metsäteollisuuden Brasilian yksikössä vähennetään arviolta noin 200 henkilön kapasiteetti muiden paikallisten sopeuttamistoimenpiteiden lisäksi.
Pöyryn Rakentamisen palvelut -liiketoimintaryhmän kysyntä on heikentynyt sen toiminta-alueilla Suomessa, Venäjällä ja Baltiassa. Kysynnän heikentyminen kohdistuu erityisesti liike- ja toimistorakentamiseen ja teollisuuden projekteihin.
Pöyry käynnisti syksyllä 2008 toimenpideohjelman, jonka tavoitteena on säilyttää konsernin kannattavuus mahdollisimman hyvänä. Ohjelma kohdistuu myyntiin, resursseihin, kustannusrakenteeseen ja investointeihin. Lisäksi määräaikaisia työsuhteita ja alihankintaa vähennetään meneillään olevien toimitusprojektien päättyessä.
Energia-, Liikennejärjestelmät- ja Vesi ja ympäristö -liiketoimintaryhmien palvelujen kysyntä on pysynyt vakaana ja julkisen sektorin elvytysohjelmien seurauksena kysynnän arvioidaan paranevan etenkin liikennejärjestelmien alueella.
Laskeneella kysynnällä ja alhaisemmalla kapasiteetin käyttöasteella arvioidaan olevan merkittävästi heikentävä vaikutus Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmän ja selvästi heikentävä vaikutus Rakentamisen palvelut -liiketoimintaryhmän vuoden 2009 liikevoittoon. Alustavasti tämän arvioidaan heikentävän merkittävästi Pöyry-konsernin voittoa ennen veroja vuonna 2009.
Pöyry Oyj julkistaa tilinpäätöstiedotteen vuodelta 2008 ja vuotta 2009 koskevat yksityiskohtaisemmat tulevaisuuden näkymät tilinpäätöstiedotteessaan 4.helmikuuta.

Lue lisää

Katso kaikki