Porvooseen energiatehokkaan asuinalueen pilottihanke

Porvoossa on käynnistymässä uusi energiatehokkaan asuinalueen valtakunnallisestikin merkittävästä pilottihanke, jonka tuloksia on tarkoitus hyödyntää myöhemmin muualla Suomessa. Porvoon kaupunki on valmistellut hankkeen aiesopimusta Sitran, Porvoon Energian ja Posintran kanssa.
Tavoitteena on kehittää uusi energiatehokas asuinalue Porvoon Skaftkärriin, jonka suunnittelu ja kaavoitus on alkanut. Alueelle on suunniteltu noin 1000:ta omakotitalotonttia sekä lisäksi yhtiömuotoista rakennusoikeutta noin 150 000-200 000 kerrosneliötä. Kaupunki haluaa hyödyntää energiaa säästäviä ja innovatiivisia menetelmiä alueen rakentamisessa, energiahuollossa ja liikennejärjestelyissä.
Hankkeessa on kolme osaa. Energiakaava-kokeilussa kehitetään uusia toimintamalleja energiatehokkuuden edistämiseen asuinalueen kaavoitusvaiheessa. Living-lab -hanke kehittää uusia teknologisia ratkaisuja energiakäytön ohjaus- ja seurantajärjestelmille. Lisäksi kehitetään uusia liiketoimintamalleja kunnalliselle energialaitokselle.
Hanke on osa Sitran energiaohjelmaa, joka tutkii mm. energian käytön suunnittelun mahdollisuuksia kaavoitusprosessin eri vaiheissa. Posintra Oy on kehitysyhtiö, joka suunnittelee ja toteuttaa alueellisia ja kunnallisia kehityshankkeita. Porvoon Energia Oy tuottaa ja jakaa sähköä ja kaukolämpöä Porvoon alueella.

Lue lisää

Katso kaikki