Pohjois-Savossa uskotaan korjausrakentamisen kasvuun: Alotekniikan suhdannenäkymä koko maata vaisumpi

Pohjois-Savon talotekniikka-alan urakoitsijat kokevat tämän hetkisen tilanteensa sekä uudis- että korjausrakentamisessa vielä kohtalaisena, mutta suhtautuvat tulevaan vuosipuoliskoon varovaisin toivein. Yritysten tilauskannat ovat lyhentyneet voimakkaasti. Vaimentuneesta kysynnästä kertovat korkea tarjousaktiivisuus ja alhainen kiinnivetoaste. Myös henkilökuntaa on lomautettu koko maan keskiarvoa selvästi enemmän.

Savon urakoitsijoiden varovaisuuden taustalla on keskimääräisen tilauskannan lyhyyden tuoma näkökenttä. Rakentamisen yleiset näkymät Suomessa ovat edelleen hyvät ja erityisesti talonrakentamisessa tilanne on ollut poikkeuksellisen hyvä.

81,9 prosentilla (koko maassa 87,5 prosentilla) vastanneista Pohjois-Savon urakoitsijoista nykytilanne uudisrakentamisessa on vähintään tyydyttävä. Heikkona tämän hetken tilanteen näkee 18,2 prosenttia (12,5). Uudisrakentamisessa usko tulevaan on samaa tasoa kuin koko maassa: runsaat 80 prosenttia uskoo tilanteen pysyvän vähintään ennallaan tai paranevan jonkin verran kevääseen 2006 mennessä. Korjausrakentamisessa yhdeksän kymmenestä uskoo tilanteen pysyvän vähintään ennallaan. Merkittävään paranemiseen uskoo niin ikään kymmenen prosenttia vastaajista (1,2).

Tehtyjen töiden hintatason yritykset ilmoittivat nousseen keväästä vain hieman, 0,8 (2,1) prosenttia. Hintatason arvioidaan nousevan vain lievästi kevääseen. Tarjousaktiivisuus on hyvä ja tällä hetkellä yritykset pystyvät vastaamaan 87,1 prosenttiin (74,3) tarjouspyynnöistä. Joka seitsemäs (neljäs) tarjous johtaa tilaukseen.

Vastanneet yritykset työllistävät tällä hetkellä 202 henkilöä. Henkilökunta on vähentynyt runsaalla 20:llä viime vuoden keskiarvosta. Ensi keväänä määrän arvioidaan olevan muutamaa henkeä pienempi. Vastanneissa yrityksissä on lomautettuina yhteensä 11 henkilöä, 5,5 (2,6) prosenttia yhteenlasketusta henkilömäärästä. Lomautukset koskevat pääasiassa putkiasentajia. Alkusyksy oli tarjouspyyntöjen osalta normaalia hiljaisempia, mikä saattaa enteillä lisää lomautuksia vuoden lopulla. Työvoiman saatavuutta pitää tyydyttävänä 46 (47) prosenttia, hyvänä 18 (11) prosenttia ja huonona 36 (42) prosenttia. Vastausten perusteella ammattityövoiman saatavuus on hieman helpottunut.

�?�Kyse on kohtaanto-ongelmasta: Pohjois-Savon lomauttaneista yrityksistä kolme ilmoitti samanaikaisesti työvoiman saatavuuden heikoksi. Työkanta ja henkilöstön osaaminen eivät ole tasapainossa�?�, Talotekniikkaliiton toimitusjohtaja Jari Syrjälä arvioi.

Lue lisää

Katso kaikki