Pirkanmaan talotekniikkayrityksillä hyvä tilauskanta

Pirkanmaan talotekniikka-alan urakoitsijat suuntaavat kevääseen tosiasiat tunnistaen ja tunnustaen. Yritysten tilauskanta on maan keskiarvoa selvästi parempi, mutta syksyn niukka tarjouspyyntötilanne pistää suhtautumaan tulevaan vuosipuoliskoon aiempaa varovaisemmin. Yritysten tilanne sekä uudis- että korjausrakentamisessa vähintään tyydyttävä, vaikka hintataso polkee paikallaan. Henkilökunta on vähentynyt 15 prosentilla viime vuodesta, mutta kevääseen työllisyyden arvioidaan säilyvän nykytasolla.

Kilpailutilanteesta johtuva tiukka hintakuva pistää pirkanmaalaiset urakoitsivat lievästi varovaisiksi. Rakentamisen yleiset näkymät ovat edelleen hyvät ja erityisesti talonrakentamisessa tilanne on ollut poikkeuksellisen hyvä.

91,9 prosentilla (koko maassa 87,5 prosentilla) vastanneista nykytilanne uudisrakentamisessa on vähintään tyydyttävä. Usko tulevaan on kuitenkin koko maata heikompi: runsas 70 (82,6) prosenttia urakoitsijoista uskoo tilanteen pysyvän vähintään ennallaan tai paranevan jonkin verran kevääseen 2006 mennessä. Korjausrakentamisessa tilanteen uskotaan olevan ensi keväänä nykyisenlainen. Merkittävään paranemiseen tai heikkenemiseen ei usko yksikään vastaaja.

Yritysten keskimääräinen täystyöllistävä tilauskanta on 5,5 (4,3) kuukautta. Tilauskanta on pysynyt ennallaan 27,3 (33,7) prosentilla, kasvanut 36,4 (45,8) prosentilla ja laskenut niin ikään 36,4 (20,5) prosentilla yrityksistä. Runsaat 50 prosenttia uskoo tilauskannan edelleen kasvavan kevääseen. Laskuun uskoo yksi yritys.

Tehtyjen töiden hintatason yritykset ilmoittivat nousseen keväästä vain vähän, 0,4 (2,1) prosenttia. Hintatason arvioidaan pysyvän nykytasolla kevääseen, kun muu maa uskoo 1,7 prosentin nousuun. Erityisen ongelmallisena tämänhetkisen hintatason kokevat sähköurakoitsijat.

– Koko maata ajatellen työvoimaa on nuppilukuna keskimäärin riittävästi, mutta alueellinen sijoittuminen ja osaaminen suhteessa työkantaan aiheuttavat ajoittaista pulaa, Talotekniikkaliiton toimitusjohtaja Jari Syrjälä sanoo.

– Monen samaan aikaan sattuvan tekijän, mm. energiatehokkuusdirektiivin ja jätevesiasetuksen, johdosta erityisesti lvi-urakoitsijoilla on edessään työntäyteiset lähivuodet. Uudis- ja korjausrakentajien kannattaa ottaa tämä huomioon aikatauluja ja töiden ajankohtaa suunnitellessaan. Kaikkea työtä ei yksinkertaisesti voi aikatauluttaa heinäkuulle, niin mukavaa kuin se tilaajalle olisikin, Syrjälä muistuttaa.

Lue lisää

Katso kaikki