Pirkanmaalla talotekniikan näkymät muuta maata seesteisempiä

Pirkanmaalaiset talotekniikkaurakoitsijat pitävät tämänhetkistä suhdannetilannettaan uudisrakentamisessa vielä tyydyttävänä ja korjausrakentamisessa hyvänä. Tilanne on jonkin verran parempi kuin koko maassa keskimäärin ja odotukset tulevaan vuosipuoliskoon ovat muuta Suomea lievästi optimistisempia.
– Pirkanmaalla yritysten tilauskannat antavat työtä keskimäärin 5,1 kuukaudeksi. Koko maassa keskimääräinen tilauskanta on 4,4 kuukautta, mutta esimerkiksi Varsinais-Suomessa vain 2,9 kuukautta, Talotekniikkaliiton toimitusjohtaja Jari Syrjälä toteaa tuoreesta suhdannekyselystä.

Viime keväästä tilauskanta on noussut yli 60 prosentilla ja laskenut vain 8 prosentilla yrityksistä. Tilanne on varsin poikkeuksellinen valtakunnallisessa vertailussa.

Uudisrakentamisessa nykytila on tyydyttävä yli puolella vastaajista. Hyvänä tai erittäin hyvänä markkinan kokee runsas viidennes ja heikkona kolmannes. Valtaosa ennustaa tilanteen heikkenevän jonkin verran ensi kevääseen mennessä.

Korjausrakentamisessa reippaalla 90 prosentilla tämän hetken tilanne on vähintään tyydyttävä. Seitsemän kymmenestä uskoo tilanteen säilyvän tällaisena seuraavat puoli vuotta. Korjausrakentamisen lisääntymiseen uskovia on yhtä paljon kuin vähenemistä pelkääviä.

Urakoitsijat ehtivät vastata reiluun 80 prosenttiin tarjouspyynnöistä. Läpimenoprosentti on niinkin alhainen kuin 22,5.

Vastanneet yritykset työllistävät tällä hetkellä 270 henkeä, mikä vastaa viime vuoden keskimäärää. Väkimäärän arvioidaan supistuvan vajaalla 10 prosentilla lähikuukausina.

Kyselyhetkellä Pirkanmaalla oli lomautettuina 7,5 prosenttia työvoimasta. Määrä on peräti kuusi prosenttiyksikköä korkeampi kuin talotekniikka-alalla keskimäärin. Ammattityövoiman saatavuus on helpottunut. Huonona sitä pitää edelleen 20 prosenttia, tyydyttävänä 54 ja hyvänä 26 prosenttia.

Hintojaan urakoitsijat ovat tarkistaneet keväästä pari prosenttia alaspäin. Ensi kevääseen povataan kolmen prosentin laskua.

Marraskuiseen webropol-kyselyyn vastasi 13 pirkanmaalaista yritystä, jotka tekevät pääasiassa lvi- ja sähkötöitä.

Suhdanneyhteenveto syksy 2008, Pirkanmaa

Lue lisää

Katso kaikki