Pientalon salaojat kuntoon

Tee se itse! Salaojitus ei ole näppärälle Talotekniikka-lehden lukijalle homma eikä mikään.

Tee se itse! Salaojitus ei ole näppärälle Talotekniikka-lehden lukijalle homma eikä mikään. Tällä ohjeella pistetään kuntoon minkä tahansa pientalon salaojat ja muu vedenohjaus siinä sivussa.

1. Suunnittelu. Tee tutkimuksia tontilla ja laadi toimintasuunnitelma. Selvitä, mistä vettä tulee tontille.

meltex_
Opastuskaavio. Näin toteutetaan salaoja- ja muu vedenohjausjärjestelmä Meltexin malliin.

2. Kaivuutyöt. Urheiluhenkinen salaojittaja tarttuu lapioon, mutta nopeampaa salaojitusta havitteleva ottaa käyttöön asianmukaisen työkoneen. Tärkein nyrkkisääntö on, että salaoja kulkee talon anturan alarajan alapuolella. Salaojan etäisyys kaivannon seinämästä tai rakenteesta pitää olla vähintään 200 mm.
3. Sokkelin vedeneristys. Ympäröi koko sokkeli sokkelilevyllä, joka erottaa maa-aineksen sokkelista. Levy yltää anturasta maanpinnan yläreunaan asti.
4. Sorapeti. Salaojaputkea ympäröivän salaojituskerroksen paksuuden on oltava putken alla ja sivuilla vähintään 100 mm ja päällä vähintään 200 mm. Alustäyttösoran raekoko on 1–25 mm. Salaojaputkien ympärille ja perustusten ja sokkelien reunustäyttöön käytetään salaojasoraa, josta on seulottu pois helposti tiivistyvät aineet. Salaojan kaltevuus oltava vähintään 10 mm/m.
5.  Putket paikalleen. Käytä salaojaputkea, yhdistele tarvittaessa muhveilla, mutkissa käytä taipuvia välikappaleita.

_uva1881_-kopio
6. Tarkastuskaivot nurkille. Salaojajärjestelmä tulee varustaa tarkastuskaivoilla, joista järjestelmä voidaan tarkastaa ja puhdistaa. Tarkastuskaivojen minimietäisyys pitäisi olla noin 5–10 metriä, suurin etäisyys saa olla 20 metriä. Kaivot sijaitsevat yleensä talon nurkissa.
7. Huomioi ränniputket ja sadevedet. Salaojamontun ollessa auki kannattaa päivittää myös sadevesiputket. HUOM! Sadevesiä ei saa johtaa salaojaputkistoon.
8. Matka eteenpäin. Salaojakaivosta lähtee reiätön putki josta vedet kulkevat esimerkiksi perusvesikaivoon, jossa on padotusventtiilillä varustettu liitäntä. Sieltä kunnan määräyksistä ja tontin sijainnista riippuen vesi voidaan imeyttää tontilla tai johtaa kunnan hulevesijärjestelmään.
9. Routaeriste. Routaeristelevyjen suositeltava asennussyvyys on vähintään 0,3 m maanpinnasta eristelevyjen mekaanisen vahingoittumisen estämiseksi.
10. Erottele. Salaojasorakerros yltää lähes maan pintaan saakka. Salaojasoran erottamiseksi muusta maasta on suositeltavaa käyttää suodatinkangasta.
11. Turvakaista. Seinän ja istutus-, tai nurmialueen väliin tulee vähintään 0,5 m kiveys-tai sorakaista. Puita ei tule istuttaa 5 m lähemmäs rakennusta. Koivut mielellään vieläkin kauemmas. Talon seinustoille ei tule istuttaa köynnöksiä.
12. Muokkausta. Maanpinta muotoillaan vähintään 1:20 kaltevaksi kolmen metrin etäisyydelle rakennuksesta poispäin.
13. Valmista tuli. Muista tarkastaa kaivojen tilanne kerran vuodessa seuraavien vuosikymmenten ajan.

 

Lähde: Meltex ja muut salaojatuotevalmistajat ja Sisäilmayhdistys ry.

Lue lisää

Katso kaikki