Pienikin teko kannattaa: Energialaskurit avuksi energiansäästötoimiin

Induktioliesi kuluttaa noin 18 prosenttia vähemmän energiaa verrattuna keraamiseen lieteen. Valurautaiseen lieteen verrattuna ero energiankulutuksen määrässä on jopa 46 prosenttia. Kuva: Pixabay

Suomi on sitoutunut monella tavoin ilmastonmuutoksen torjuntaan. Rakentamisessa se tarkoittaa muun muassa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä, uusiutuvan energian käytön lisäämistä sekä energiatehokkuuden parantamista. Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) Kohisten kohti hiilineutraalia rakentamista Satakunnassa -hankkeessa on luotu energiankulutuslaskureita kuluttajille.

Suomessa käyttämästämme energiasta noin 40 prosenttia kuluu rakennuksissa (Ympäristöministeriö, 2022). Uudet rakennukset tuleekin suunnitella energiatehokkaiksi, kestäviksi ja vähän huoltoa tarvitseviksi. Energiankulutusta on hillittävä ennen muuta jo olemassa olevissa rakennuksissa, sillä rakennuskantamme uudistuu vain runsaan prosentin vuosivauhdilla. (Rakennusteollisuus, 2022.)

Ympäristöministeriön keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmaraportin mukaan asuminen ja energia sekä liikkuminen kattavat reilusti yli puolet kulutusmenojen hiilijalanjäljestä. Näin ollen on perusteltua kiinnittää huomioita omiin kulutustottumuksiinsa ja pyrkiä vähentämään omaa asumisen energiankulutustaan. Jo pienikin teko kannattaa. 

Laskurit auttavat määrittelemään omaa energiankulutuksen tasoa

Satakunnan ammattikorkeakoulussa (SAMK) käynnissä olevassa EU-rahoitteisessa Kohisten kohti hiilineutraalia rakentamista Satakunnassa -hankkeessa yhtenä tavoitteena on ollut edistää asumisen energiatehokkuutta. Rakennetussa ympäristössä on suuri energiansäästöpotentiaali, jolloin myös energian kustannuksia on mahdollisuus vähentää.

Hankkeessa on tästä syystä luotu energiankulutuslaskureita kuluttajille. Laskureiden tarkoituksena on auttaa kuluttajaa hahmottamaan, mitkä eri tekijät vaikuttavat oman elämisen ja asumisen energiankulutukseen. Lähtökohtana laskureiden luomiseen oli se, että kuluttaja näkisi konkreettisesti, miten esimerkiksi kodinkoneen koko, omat kulutustottumukset ja laitteen energiatehokkuusluokka vaikuttavat energiankulutukseen ja -kustannuksiin.

Laskureilla voi myös tarkastella, miten esimerkiksi vedenkulutukseen vaikuttamalla tai sähkölämmitteisen rivitaloasunnon huonelämpötilaa laskemalla voi vähentää energiankulutusta ja säästää kustannuksissa. Lisäksi hankkeen sivuille on laskureiden oheen kerätty vinkkejä, miten voi kunkin kodin laitteen kohdalla vaikuttaa laitteen energiankulutukseen. 

Kun oman kulutuksen taso on jollakin tapaa määriteltävissä, pystytään siihen myös vaikuttamaan. Eli toisin sanoen mitattavissa olevaa asiaa on helpompi myös vähentää. 

Laskureiden taustalla EU:n energiamerkintäasetus

Kodinkoneiden energiamerkintää päivitettiin 1.3.2021. Laskurit kytkettiin kodinkoneiden energiamerkintään, jolloin laskureista olisi hyötyä päivittäisen käytön vaikutusten tarkkailun lisäksi myös uutta laitetta hankittaessa. Laskurien avulla voi vertailla energiansäästön määrää ja vaikutusta laitteen käyttökustannuksiin. Uutta kodinlaitetta hankittaessa voi esimerkiksi laskea, miten nopeasti energiatehokkaampi laite on maksanut hankintahintansa takaisin. 

Astianpesukoneille on laskettu vakioenergiankulutus, joka on riippuvainen laitteiden nimelliskapasiteetista – esimerkiksi siitä, kuinka monta astiastoa astianpesukoneeseen on laskettu mahtuvan. Kuva: Pixabay

Laskureiden taustalla oleva laskenta perustuu EU:n energiamerkintäasetuksissa ilmoitettuihin laskentakaavoihin. Energiamerkintäasetuksen mukaisesti esimerkiksi astianpesu- ja pyykinpesukoneille on laskettu ohjeiden mukainen vakioenergiankulutus. Se on riippuvainen näiden laitteiden nimelliskapasiteetista eli esimerkiksi siitä, kuinka monta astiastoa astianpesukoneeseen on laskettu mahtuvan.

Laskennallisen vakioenergiankulutuksen ja energiamerkinnän raja-arvojen avulla on saatu selvitettyä koneen todellisen energiankulutuksen vaihteluväli tietyssä energialuokassa laitteen eco-ohjelmalla. Koska energiankulutus ilmoitetaan eco-ohjelmalla, on laitteen käyttötavalla ja omilla käyttötottumuksilla suuri merkitys. Normaalilla tai pikaohjelmalla energiankulutus on vielä laskurin ilmoittamaa arvoa suurempi.

Televisioiden vuotuinen energiankulutus riippuu paljon television koosta

Tällä hetkellä myynnissä olevista televisioista suurin osa sijoittuu alimpiin energialuokkiin, jolloin energialuokan valinnalla ei ole kovin suurta merkitystä televisiota hankittaessa. EU:n asetuksen televisioiden energiamerkinnästä mukaan televisioiden ja näyttöjen vuotuinen energiankulutus on yli kolme prosenttia Euroopan unionin alueen sähkönkulutuksesta. Tämän vuoksi olisikin tärkeää kannustaa laitteiden valmistajia kehittämään yhä energiatehokkaampia laitteita.

Television energiankulutus riippuu paljon siitä, kuinka paljon televisiota käyttää ja erityisesti siitä, kuinka suuri televisio on. Erityisesti suurien televisioiden kanssa tulee kiinnittää huomiota siihen, ettei televisiota pidä auki turhaan. Jos vertaillaan televisioita alimmassa energialuokassa, kuluttaa 42 tuuman televisio viidessä tunnissa suunnilleen saman verran energiaa kuin 65 tuuman televisio noin 2,5 tunnin aikana. Energiankulutus koskee vain päällä olevaa televisiota. Valmiustilaa ei laskurin ilmoittamassa lukemassa ole huomioitu.

42 tuuman televisio kuluttaa viidessä tunnissa suunnilleen saman verran energiaa kuin 65 tuuman televisio noin 2,5 tunnin aikana. Kuva: Pixabay

Liesien energiamerkintä koskee vain uunia

Liesien kohdalla energiamerkintä koskee vain uunin osuutta. Liesien keittotasoille ei ole olemassa erillistä energiamerkintää. Halusimme kuitenkin tuottaa arvoja energiankulutukselle myös liesien käyttöön liittyen. Hankkeessamme tätä asiaa lähestyttiin Työtehoseuran tutkimuksen kautta, jossa oli vertailtu induktiokeittotasojen energiankulutusta keraamisen ja valurautaisen lattialieden energiankulutukseen.

Laskurin taustalla hyödynnettiin tutkimuksen keskimääräisiä arvoja, jotta saimme tuotettua kuluttajalle arviota ruuanvalmistuksen energiankulutuksesta eri liesityypeillä. Työtehoseuran tutkimuksen mukaan pelkästään liesityypin valinnalla on merkitystä. Induktioliesi kulutti noin 18 prosenttia vähemmän energiaa verrattuna keraamiseen lieteen. Valurautaiseen lieteen verrattuna ero energiankulutuksen määrässä oli jopa 46 prosenttia. Keraamisen ja valurautaisen liedenkin ero energiankulutuksessa oli noin 20 prosenttia.

Huonelämpötilan ja vedenkulutukset tutkimista

Kodinlaitteiden lisäksi laskureilla voi tutkia energiankulutusta myös vedenkulutuksen sekä asuinhuoneiston huonelämpötilan muutoksen osalta. Lämpimän käyttöveden energiankulutuksen laskenta perustuu käyttäjän antamaan arvioituun päivittäiseen vedenkulutukseen. Lämpimän veden osuus on laskettu olevan 40 prosenttia käyttöveden määrästä. Tätä arvoa voidaan käyttää silloin, kun ei ole tiedossa mitattua arvoa lämpimän veden kulutuksesta.

Motivan arvion mukaan nelihenkinen perhe kuluttaa vuorokaudessa vettä noin 560 litraa, josta lämpimän veden keskimääräinen osuus on noin 224 litraa. Tämän veden lämmittäminen kuluttaa energiaa kuukaudessa (30 päivää) lähes 400 kWh. Jos perhe pystyy vähentämään veden kulutustaan 15 prosenttia, on kuukausittaista energiankulutusta mahdollista vähentää noin 50 kWh.

Rivitalojen ja kerrostalojen huonelämpötilan vaikutusta energiankulutukseen on tarkasteltu erikseen eri vuosikymmenien rakennuksissa. Laskurissa ei ole otettu huomioon mahdollisia remontteja, jossa on esimerkiksi parannettu rakennuksen eristystä.

Eri vuosikymmenien rakennusten energiankulutus pohjaa Rakennustiedon RT 103003 Asuinkiinteistön kuntoarvio -ohjekorttiin ja Motivan verkkosivuilla esitettyyn rivitalon ja kerrostalon lämpöenergiataseeseen. Näiden perusteella on arvioitu kunkin aikakauden rivitalon ja kerrostalon energiankulutus asunnon pinta-alaa kohden. Huonelämpötilan muutoksen vaikutus lämmitysenergiankulutukseen on laskettu oletuksen mukaan, jonka perusteella huonelämpötilan laskeminen yhdellä asteella laskee lämmitysenergiankulutusta viisi prosenttia.

Laskurin perusteella Etelä-Suomeen 2000-luvun alussa rakennetun pinta-alaltaan 100-neliöisen, sähkölämmitteisen rivitalohuoneiston huonelämpötilan laskeminen kahdella asteella vähentää vuotuista lämmitysenergiankulutusta keskimäärin 900 kWh.

Vähentämällä pesukoneen pesukertoja viikossa kuudesta neljään energiankulutus voi energiatehokkuusluokasta riippuen laskea 50–100 kWh vuodessa. Kuva: Pixabay

Käyttötottumuksilla voi vaikuttaa energiankulutukseen

Laskureilla voi tarkastella asumisen energiankulutusta monella tavalla. Omien käyttötottumusten tarkastelun lisäksi laskureilla voi tehdä muun muassa vertailua eri energialuokkien kesken. Esimerkkinä voidaan käyttää pyykinpesukonetta, jonka maksimipesumääräksi valitaan esimerkiksi kahdeksan kilogrammaa pyykkiä. Tällaisen pesukoneen energiankulutus A-luokassa on noin puolet alimman, G-luokkaan sijoittuvan pyykinpesukoneen energiankulutuksesta.

Laskurien avulla voi tarkastella myös sitä, miten energiankulutuksen määrään vaikuttaa, jos pystyy vähentämään laitteen viikoittaisia käyttökertoja esimerkiksi pesemällä vain täysiä koneellisia. Esimerkiksi vähentämällä pesukoneen, jonka maksimivetoisuus on kahdeksan kilogrammaa pyykkiä, pesukertoja viikossa kuudesta neljään, voi energiatehokkuusluokasta riippuen vähentää energiankulutustaan 50–100 kWh vuodessa.  Esimerkin kautta voidaan todeta se, että omien käyttötottumusten muuttaminen on helpoin tapa aloittaa energiansäästö.

Lähteet:
Rakennusteollisuus. (29.8.2022) https://www.rakennusteollisuus.fi/Tietoa-alasta/Ilmasto-ymparisto-ja-energia/Ilmasto–ja-energiapolitiikka/
Ympäristöministeriö. (29.2.2022) https://ym.fi/rakennusten-energiatehokkuus
Ympäristöministeriö. (02.06.2022) https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164186

Artikkelin kirjoittajat ovat Mari Kujala (Lehtori, DI, SAMK) ja Sanna Lindgren (Projektitutkija, Ins. AMK, SAMK).

Lue lisää

Katso kaikki