Perttu Valtonen on Vuoden nuori konsultti 2019

Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry valitsi Vuoden nuoreksi konsultiksi tänä vuonna Perttu Valtosen, joka toimii yksikönjohtajana Swecossa.

Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry valitsi Vuoden nuoreksi konsultiksi tänä vuonna Perttu Valtosen, joka toimii yksikönjohtajana Swecossa.

Vuoden nuori konsultti (VNK)-voittajat ovat ehdolla myös SKOLin eurooppalaisen kattojärjestön EFCAn Young Professionals -kilpailussa, jonka voittajat ratkeavat toukokuussa Dublinissa pidettävässä tapahtumassa.

Sekä kotimaisen että kansainvälisen kilpailun kriteereissä edellytettiin hakijoilta kokemusta vaativista asiakasprojekteista ja aktiivista otetta toiminnan kehittämiseen.

”Suomalaisen tuomariston arvioissa korostuivat myös hakijoiden rooli uudenlaisen asiakaslisäarvon synnyttämisessä ja eri hankeosapuolia yhdistävässä vuorovaikutuksessa,” kertoo SKOLin toimitusjohtaja Helena Soimakallio.

”Perttu on kehittämisestä innostunut rakennuttamisen ja teknisen suunnittelun rautainen osaaja, joka on ammattitaidollaan ja toimintatavoillaan saavuttanut sekä asiakkaiden että työtovereiden luottamuksen ja arvostuksen.”

Kehitystyö synnyttää lisäarvoa asiakkaalle

Vuoden 2019 Vuoden nuori konsultti työskentelee aktiivisesti kehittyvän teknologian ja virtuaalityökalujen kanssa.

”Olennaista on oikeiden kysymysten tunnistaminen ja avoin yhteistyö niiden ratkaisemiseksi”, tiivistää Valtonen onnistuneen projektin reseptin.

”Hyvään hankkeeseen pätevät samat periaatteet kuin hyvään palaveriin. Molemmissa parhaat ratkaisut syntyvät sekoittamalla sopivassa suhteessa tuoreita ideoita ja kriittistä tarkastelua.”

Vuoden nuori konsultti on myös johtamisen konkari, jonka vahvuuksiin kuuluvat hyvät ihmissuhdetaidot; kyky kuunnella, kannustaa ja motivoida.

Valtosesta tuli ensin projekti-insinööri ja sitten projektipäällikkö, seuraavaksi tulosvastuullinen aluepäällikkö 2016. Viimeiset kaksi vuotta hän on toiminut yksikönjohtajana.

”Tässä työssä pitää pystyä reagoimaan nopeasti muutoksiin ja vastaantuleviin haasteisiin. Swecolla työskentelyssä parasta on kulttuuri; annetaan vapautta ja vastuuta mutta edellytetään sitoutumista tehtävään. Täällä on mahtavia, fiksuja ihmisiä, joiden kanssa on innostavaa tehdä töitä ja se on kannustanut minua eteenpäin”, Valtonen sanoo.

Valtonen on ollut Swecon liiketoiminta-alueen, Project Managementin johtoryhmän jäsen vuodesta 2017 lähtien. Hänet tunnetaan johtoryhmässä tuoreista ideoistaan ja toisaalta myös kriittisestä tarkastelustaan.

Valtosen johdolla on muun muassa rakennettu tietomalliasiantuntijatiimi, joka on kehittänyt ainutlaatuisia innovaatioita tietomallien hyödyntämisessä. Pisararata-hankkeessa tehtiin Valtosen johdolla kehitystyötä infra- ja talotietomallien yhdistämisessä ja Finavian hankkeessa hyödynnettiin virtuaaliteknologiaa sidosryhmäyhteistyössä.

”Seuraavaksi haluamme kehittää hankkeen sisäistä tiedonkulkua sekä että tietomallit otetaan todella käyttöön ylläpitovaiheen prosesseissa. Näistä molemmista aiheista käynnistetään diplomityöt vielä tämän vuoden aikana.”

Esimerkillä johtamista

Valtosen vetämä Talo Helsinki -yksikkö vastaa osaltaan Swecon pääkaupunkiseudun rakennuttamishankkeista, ja sen liikevaihto oli vuonna 2018 yli 5,3 M€. Pertun vastuulla on yksikön tulos, töiden hankinta ja toteutus, asiakkuudet, laatu- ja kehitystyö sekä henkilöstöasiat.

Valtonen nauttii kuitenkin siitä, että hän ehtii tekemään myös projekteja. Projektityöskentelyllä on hänen mukaansa myös toisenlaista arvoa:

”Asiantuntijatyötä johdetaan esimerkillä. Haluan olla luomassa ilmapiiriä, että omalla työllä voi onnistua ja teemme hommamme vastuullisesti. Eletään samaa arkea: esimies ei saa heittäytyä seinäruusuksi.”

Valtonen onkin onnistunut yhdistämään rakennuttamis- ja kehitystehtävät vaativaan esimiesrooliin. Hänellä on yli 40 alaista ja viime vuoden henkilöstökyselyssä hänen esimiespalautteen arvosana oli huikeat 4,5/5. Kollegat näkevät, että Valtosen vahvuutena ovat hyvät ihmissuhdetaidot – kyky kuunnella, kannustaa ja motivoida.

Kilpailun vuoden teemana oli kestävää arvonluontia asiakkaan parhaaksi. Valtosen mukaan kestävän arvonluonnin edellytys on kyky pystyä näkemään arvovirta asiakkaalle tehtävän työn kautta loppukäyttäjälle saakka. Swecolla on ”flätti organisaatio”. Tämän etuna on, että hajautetussa päätöksenteossa ihmiset voivat tehdä suuren osan tarvitsemistaan päätöksistä itse ja käyttää aikansa asiakkaan – ei emo-organisaation – palvelemiseen.

”Aidon asiakasarvon vihollinen on jäykkyys”, Valtonen toteaakin.

Valtosen mukaan omaa työtä pitää kunnioittaa ja tehdä hommat niin hyvin kuin pystyy, mutta loputtomiin ei voi viilata – se ei ole kestävää arvonluontia asiakkaankaan kannalta.

 


 

Jaetut toiset sijat vaativien suunnittelutehtävien taitajille

Vuoden nuori konsultti -kilpailun toinen sija jaettiin kahden ajankohtaisia erikoissuunnittelualoja edustavan asiantuntijan kesken.

 

Lotta Råberg (vas.), Perttu Valtonen ja Max Pihlström. KUVA: Heikki Heikkonen

 

Max Pihlström on vaativien kalliorakenteiden ja maanalaisten tilojen suunnittelussa ansioitunut diplomi-insinööri. Hän edustaa kalliorakentajien uutta sukupolvea, jonka vahvuutena on eri suunnittelualojen yhdistäminen erityisesti tietomallipohjaisesti toimittaessa. Maxin monipuolista asiantuntemusta onkin jo hyödynnetty useissa merkittävissä uudis- ja korjausrakennus-projekteissa, muun muassa Tampereen Rantatunnelissa, Länsimetron jatkeessa välille Matinkylä-Kivenlahti sekä Helsinki-Vantaan lentokentän terminaalin 2A-laajennuksessa. Hän on aiemmin tänä vuonna saanut ansioistaan Maanalaisten Tilojen Rakentamisyhdistys MTR ry:n Suomen Young Tunneller 2019 -palkinnon.

Rakennesuunnittelun osastopäällikkönä Pöyryllä toimivalle diplomi-insinööri Lotta Råbergille palveluvienti ja vaativien teollisuusrakenteiden suunnittelu on tuttua. Hän on uransa aikana ollut mukana lukuisissa erilaisissa teollisuusprojekteissa, joista yhdeksi tärkeimmistä hän nostaa Ruotsin Gruvöniin juuri valmistuneen Euroopan suurimman nestepakkauskartonkitehtaan. Projektissaan Lotta johti suunnittelutiimiä, joka koostui 165 eri suunnittelijasta ja jonka vastuulla oli tuottaa hankkeen tarvitsemat rakennesuunnitelmat. Työmäärältään erittäin merkittävä suunnittelu- ja konsulttityö toteutettiin kokonaan tietomallipohjaisesti mukaan lukien yli 11 000 elementin suunnittelun.


 


Vuoden Nuori Konsultti on enintään 33-vuotiaille suunnittelu- ja konsultointialan asiantuntijoille tarkoitettu kilpailu, ja sen tarkoituksena on nostaa esille nuorten osaajien panosta alalla sekä jakaa tunnustusta alan parhaille osaajille. Kilpailu on järjestetty vuodesta 2014 lähtien. Tämän vuoden voittaja julkistettiin 26.4. keskuskirjasto Oodissa ja kilpailun teemana oli tänä vuonna ”kestävää arvonluontia asiakkaan parhaaksi”.

 


 

 

 

 

Lue lisää

Katso kaikki