Pekka Huttula: �ljylämmitys on eturivin energiansäästäjä

�?ljylämmittäjien siirtyminen muihin lämmitysmuotoihin näyttää viime kuukausina oleellisesti vähentyneen. Suurin syy tähän on öljyn hintapiikin taittuminen ja öljyn hinnan lasku. Osansa kehitykseen on myös valtiovallan ilmasto- ja energiapoliittisilla linjauksilla. Lämmitysöljyyn vuoden 2009 alussa lisätyllä biopolttoöljyllä on oma sijansa ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.
�?ljy- ja Kaasualan Keskusliiton varatoimitusjohtaja Pekka Huttula näkee positiivisena sen, että öljylämmittäjiin ja nestemäiseen polttoaineeseen liittyvät mahdollisuudet ymmärretään yhä laajemmin.

– �?ljylämmitystalouksilla on merkittävä rooli ilmasto- ja energiastrategian tavoitteiden saavuttamisessa päästökauppasektorin ulkopuolella. Kun hyvin käynnissä olevan saneeraustoiminnan annetaan jatkua, pystyvät öljylämmittäjät omalta osaltaan ylittämään strategiassa asetetut tavoitteet, toteaa Huttula.

EU-tasolla tavoitteena on energiatehokkuuden lisääminen 20 prosenttia ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen 20 prosenttia sekä uusiutuvien energiamuotojen osuuden lisääminen 20 prosenttiin. Suomelle tämä merkitsee velvoitetta alentaa päästöjä 16 prosenttia ja lisätä uusiutuvan energian osuutta 9,5 prosenttia vuoden 2005 tasoon nähden.

�?ljylämmitystalouksien energiankulutus putoaa kolmanneksen ja päästöt 45 %

�?ljyalan arvioiden mukaan öljylämmitteinen pientalokanta on vuonna 2020 noin 200 000 taloa. �?ljylämmitystalouksissa saavutetaan EU:n tavoitteet ylittävä, 32 prosentin energiansäästö. Fossiilisen polttoaineen käyttö vähenee 45 prosenttia ajanjaksolla 2005-2020, mikä merkitsee vastaavaa leikkausta myös hiilidioksidipäästöissä.

Tavoitteiden ylittäminen perustuu vanhan öljykattilakannan vaihtamiseen aikaisempaa energiatehokkaammaksi ja vähäpäästöisemmäksi, itse rakennuksen energiankulutuksen vähentämiseen vaippaa kunnostamalla sekä uusiutuvien energiamuotojen ottamiseen öljylämmitystalouksissa niin sanotussa hybridilämmityksessä öljyn rinnalle. Biopolttoöljyn osuus lämmitysöljyssä on ollut kaksi prosenttia vuoden 2009 alusta lukien. Jo tämä osuus vastaa vuotuisen omakotitalotuotannon, noin 10 000 talon vuodessa kuluttamaa energiamäärää.

Biopolttoöljyn osuus nousee vuoteen 2016 mennessä 10 prosenttiin. Myös öljyn ja puun rinnakkaiskäyttö on uudelleen yleistynyt. Aurinkoenergian hyödyntämisessä öljylämmitystaloudet ovat olleet edelläkävijöitä, sillä noin 80 prosenttia Suomessa asennetuista aurinkolämmitysratkaisuista on viime vuosina asennettu öljylämmitystaloihin.

Hybridimalli merkitsee öljylämmitykselle uutta tulemista

Tällä hetkellä öljylämmityksen osuus uudisrakentamisessa on erittäin pieni. Tämä ei kuitenkaan ole välttämättä tilanne tulevaisuuden rakentamisessa. – �?ljylämmitystä ei ole kielletty eikä ole esitettykään kiellettäväksi, koska siihen ei ole perusteita, huomauttaa Huttula.

Entistä vähemmän energiaa kuluttavien talojen lämmitysjärjestelmissä siirrytään kohti kahden tai useamman energiamuodon rinnakkaiskäyttöön perustuvia vaihtoehtoja, joissa lämmitysmuoto valitaan kulloistenkin olosuhteiden ja vuodenajan mukaan.

– Lämmitysjärjestelmien tehontarve pienenee ja käytettävälle teknologialle tulee tämän kehityssuunnan kanssa yhteen sovitettavat ekologisen suunnittelun tavoitteet. Myös nestemäiseen polttoaineeseen perustuva tulevaisuuden teknologia tulee olemaan tässä erittäin kilpailukykyinen, huomauttaa Huttula.

Hyvä aika peruskorjata

Vuoden vaihteessa voimaan tulleet parannukset kotitalousvähennyksen ehtoihin ja laajuuteen sekä suhdannetilanteen tuoma mahdollisuus saada peruskorjaamisessa tarvittavia palveluita entistä edullisempaan hintaan parantavat osaltaan kuluttajien mahdollisuuksia myös rakennusten energiatehokkuutta parantavien töiden teettämiseen. Korjausrakentamisella on osaltaan myös elvyttävä vaikutus vaikeassa yleisessä taloustilanteessa.
Uuden kattilan asentaminen saattaa merkitä jopa 30 prosentin pienentymistä energiankulutukseen ja samalla hiilidioksidipäästöjen vähentymistä.
Lämmitysjärjestelmän uudistamisen yhteydessä on järkevää harkita niin sanottua hybridilämmitysvaihtoehtoa, joka lämmitysöljyn ja siinä komponenttina olevan biopolttoöljyn rinnalla hyödyntää myös muita uusiutuvia energiamuotoja, kuten puupohjaisia polttoaineita tai aurinkolämmitystä.

Lue lisää

Katso kaikki