Pääkaupunkiseudun kiinteistö- ja rakennusmarkkinat suhdannetiedote 4/2007: Huippu ohitetaan piakkoin kiinteistö- ja rakennusmarkkinoilla

Pääkaupunkiseudun kiinteistö- ja rakentamismarkkinat ovat olleet kuluvana vuonna erittäin vilkkaat. Suurinta kasvu on ollut toimitilarakentamisessa, joka jatkuu vilkkaana vielä ensi vuonnakin. Asuntorakentamisen ennustetaan yhä lisääntyvän pääkaupunkiseudulla toisin kuin muualla Suomessa. Uusien hankkeiden aloittaminen kuitenkin hidastuu seuraavan puolen vuoden aikana.

Teollisuuden, palvelujen ja kuluttajien luottamus talouteen on edelleen hyvä, joten dramaattisia muutoksia kysyntään ei ole odotettavissa. Osto- ja vuokrauspäätöksiä harkitaan kuitenkin aikaisempaa tarkemmin. Kiinteistö- ja rakentamisalalle tärkeimmät talouden reaalitekijät ovat edelleen hyvät; yritysten tilauskanta ja kannattavuus ovat hyviä ja työllisyys on edelleen kasvussa.

Toimitilamarkkinoille runsaasti uutta tilaa

Kiinteistömarkkinat ovat edelleen vilkkaat, vaikka tuottovaatimusten lasku on hidastunut. Suomeen on kuluneen vuoden aikana tullut noin 20 uutta sijoittajaa ja 60-70 prosentissa toteutetuista kiinteistökaupoista on ollut mukana ulkomainen sijoittaja. Kaupallisen markkinan kiinteistökaupan volyymin ennustetaan vuodelta 2007 nousevan vuoden 2006 tasolle (5,6 Mrd. �?�). Liike- ja toimitilojen vuokrat ovat edelleen nousussa ja liiketilat ovat lähes täyskäytössä. Markkinoille on ensi vuonna valmistumassa runsaasti uusia toimitiloja, mikä luo erityisesti vanhojen toimistotilojen palvelukyvyn kehittämispaineita. Rakentamisen painopiste on hyvän talouskehityksen seurauksena kääntymässä liike- ja toimistotiloista julkiseen rakentamiseen.

Asuntorakentaminen ei hidastu

Asuntohankkeiden käynnistysmäärät ovat olleet pääkaupunkiseudulla syksyn aikana nousussa ja alkuvuodesta hankkeita arvioidaan käynnistettävän yhtä paljon kuin viime vuonna. Aloitusten määrä on kuitenkin edelleen 1990-luvun puolivälin lamavuosien tasolla, joten kasvu on ollut tervetullutta. Asuntomarkkinoiden lisääntyvä epävarmuus saattaa kuitenkin lykätä aloituksia. Pääkaupunkiseudulla myymättömien valmiiden uudisasuntojen määrä on kuitenkin huomattavasti muuta maata alhaisempi ja kysyntä kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista on edelleen kovaa.

Resursseja muualta Suomesta

Pääkaupunkiseudulla rakentamista vaivaavat yhä resurssiongelmat. Rakennuttajille suositellaan tarjousten pyytämistä myös pääkaupunkiseudun ulkopuolisilta toimijoilta, koska etenkin asunto- ja infrarakentaminen ovat muualla Suomessa hiljentyneet. Vuodenvaihteessa 2008-2009 resursseja odotetaan vapautuvan runsaasti myös korjausrakentamiseen, jonka määrän odotetaan lähtevän nousuun.

Kustannukset voimakkaassa nousussa, tarjouksia vaikea saada

Rakennusalan kustannusten nousu ylittää yhä selvästi esimerkiksi kuluttajahintojen muutoksen. Rakennuskustannusindeksin nousu edellisvuodesta tämän vuoden lokakuuhun oli yli 6 %, rakennustarvikkeiden hintojen 7,5 % ja urakoista saatujen tarjousten yli 3,5 %. Vuoden alussa tehdyt kustannusarviot ylittyvät nyt noin 7-8 %. Urakkatarjouksia on pääkaupunkiseudulla yhä vaikeampi saada ja tarjousten hintahaarukka on edelleen suuri. Rakennusmateriaalien, energian, polttonesteiden ja työvoimakustannusten nousu nostavat kustannustasoa.

Lisätietoja:
Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry
Toimitusjohtaja Jani Saarinen, puh. 0400 625 670
Johtava asiantuntija Jaakko Leinonen, puh. 044 305 3883

Suhdannetiedote kokonaisuudessaan: http://http://www.rakli.fi/toimialajamarkkinat/suhdanne

Lue lisää

Katso kaikki