Otaniemen kampus kasvaa, Servinniemeen lisää asuntoja

Otaniemen kampus kasvaa, Servinniemeen suunnitteilla lisää asuntoja opiskelijoille.

Otaniemen kampus kasvaa, Servinniemeen on suunnitteilla lisää asuntoja opiskelijoille.

Otaniemen teekkarikylään Servinniemeen suunnitellaan uusien opiskelija-asuntojen ja katuyhteyksien rakentamista. Kaavaehdotus mahdollistaa uusien asuntojen rakentamisen noin sadalle opiskelijalle.

Servinniemen täydennysrakentaminen on suunniteltu jatkamaan nykyistä rakennetta, ja siinä huomioidaan Teekkarikylän arvokas rakennuskanta ja luontoarvot. Teekkarikylä on rakennettu 1950-luvulla opiskelijoiden asuinalueeksi, ja se toimi Helsingin olympialaisten kisakylänä vuonna 1952. Kampusalueen yleissuunnitelman laati arkkitehti Alvar Aalto.

Servinniemen kaavahanke on osa Aalto-yliopiston ja Otaniemen laajempaa kehittämistä, jonka näkyvin esimerkki on Otaniemen keskustaan syksyllä 2018 valmistuva Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun sekä kauppakorkeakoulun käyttöön tuleva Väre-rakennus. Yliopistokampuksen läheisyyteen tarvitaan lisää opiskelija-asuntoja tulevaisuuden opiskelijoille.

Servinniemen lisäksi asuntoja rakennetaan Otakaaren varrelle ja metroaseman läheisyyteen Kemistin alueelle, johon on suunnitteilla myös opiskelijakeskus. Otaniemessä on muitakin kehityshankkeita, kuten Raide-Jokeri, joka parantaa Otaniemen kulkuyhteyksiä metron lisäksi. Otaniemen kampuksella on 15 000 korkeakouluopiskelijaa ja 16 000 työntekijää, ja metro yhdistää Aalto-yliopiston kampuksen entistä tiiviimmin muuhun Espooseen ja Helsinkiin.

Teekkarikylän sijainti lähellä Laajalahden Natura-aluetta asettaa suunnittelulle erityisiä haasteita. Uusia rakennuspaikkoja on sijoitettu niin, että rakentamisella ei ole vaikutuksia Natura-alueeseen.

Aiemmissa suunnitelmissa ehdotettu rakentaminen Servinniemen pohjoisosaan nykyistä rakentamista lähemmäs rantaa on poistettu. Natura-alueen suojavyöhykkeen lisäksi suunnitelmaan sisältyvät liito-oravien ekologiset yhteydet ja lepakoiden suojelualueet.

Espoon rantaraitti kiertää Otaniemen Servinniemen rantaa pitkin. Rakentamisen yhteydessä parannetaan myös rantaraitin ja puistoreittien valaistusta.

Ilmakuvasovitus.Ark-House Arkkitehdit Oy.

Lue lisää

Katso kaikki