Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi

Vuoden 2016 aikana rakennuslupakuutioita myönnettiin 8 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Vuoden 2016 aikana rakennuslupakuutioita myönnettiin 8 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin, kertoo Tilastokeskus. Sekä julkisille palvelurakennuksille että teollisuus- ja varastorakennuksille myönnetty lupakuutioiden määrä oli suurempi kuin vuonna 2015. Liike- ja toimistorakennuksille myönnettiin rakennuslupakuutioita vähemmän kuin edellisvuonna.

Rakentamiseen myönnetyissä luvissa on ollut viime vuosina havaittavissa selvää alueellista eriytymistä, sillä uudisrakentamisen hankkeet näyttävät keskittyneen erityisesti Uudellemaalle.

Asuinrakentamiseen myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi edellisvuodesta 11,1 prosenttia ja painottui selvästi kerrostalorakentamiseen. Asuinhuoneistoille myönnetty lupamäärä kasvoi 20,9 prosenttia edellisvuodesta. Kerrostalorakentamisen osuus koko asuinrakentamisesta on kasvanut muutaman vuoden ajan. Samaan aikaan asuinhuoneistoille myönnettyjen rakennuslupien lukumäärä on kasvanut ja asuinhuoneistojen keskikoko on pienentynyt.

Rakennushankkeiden aloitukset olivat vuoden aikana selvässä kasvussa. Rakennushankkeita aloitettiin 7,9 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Asuinrakentamisen aloitukset ovat olleet ripeässä kasvussa jo kahden viime vuoden ajan. Vuonna 2016 aloitettuja rakennushankkeita talotyypeittäin tarkasteltuna, ainoastaan erillisten pientalojen aloituksia oli edellisvuotta vähemmän.

Käynnissä olevan rakennustuotannon kiinteähintainen arvo eli volyymi oli vuoden 2016 aikana kasvussa. Volyymi kasvoi 13,2 prosenttia edellisvuodesta. Asuinrakentamisen volyymi kehittyi vuoden aikana muita luokkia suotuisammin, kasvua kertyi 15,8 prosenttia. Muun kuin asuinrakentamisen volyymi kasvoi samaan aikaan 11,1 prosenttia.

Kasvu jatkui loka-joulukuussa

Tilastokeskuksen mukaan rakennuslupia myönnettiin vuoden 2016 loka-joulukuussa 9,8 miljoonalle kuutiometrille. Myönnetty kuutiometrimäärä on 32,5 prosenttia enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin. Kasvuun vaikuttaa erityisesti ajanjaksolle osunut yksittäinen suuri rakennushanke.

Asuinrakennuksille loka-joulukuussa myönnetty rakennuslupien kuutiomäärä oli 2,7 miljoonaa, joka on 15,0 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Talotyypeistä vain asuinkerrostaloille myönnettiin rakennuslupia enemmän kuin vuotta aiemmin, kasvua kertyi 31,5 prosenttia.

Rakennuslupia myönnettiin loka-joulukuussa kaikkiaan 8 859 asunnolle. Määrä kasvoi 28,4 prosenttia edellisestä vuodesta.

 

Volyymi eli käynnissä olevan rakennustuotannon kiinteähintainen arvo kasvoi loka-joulukuussa 10,7 prosenttia vuodentakaisesta. Asuinrakentamisen volyymi kasvoi ajanjaksolla 9,7 prosenttia ja muun kuin asuinrakentamisen volyymi kasvoi 11,6 prosenttia. Rakennushankkeita aloitettiin samaan aikaan tilavuudella mitattuna 17,0 prosenttia ja asuinrakennushankkeita 3,2 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Lue lisää

Katso kaikki