Myllypuron kampuksella kehitetään taloteknisiä ratkaisuja – Smartlab on aito kerrostalokaksio, jossa tutkitaan älykotia

Harri Hahkala ja Jorma Säteri tarkastelevat testauslämpökaivon lämpötilalukemia. Metropolian ja Geologisen tutkimuskeskuksen yhteisessä lämpökaivossa olevien lämpötila-antureiden avulla pystytään arvioimaan ja mallintamaan lämpökaivon käyttäytymistä/jäätymistä aina putken keskeltä poratun kaivon seinämiin asti koko 220 m:n matkalla. Kuva: Vilma Timonen

Älykampuksella koko rakennus on valjastettu tukemaan opiskelua ja tutkimustyötä. Suomen suurimmalla ammattikorkeakoulukampuksella kehitetään taloteknisiä ratkaisuja tulevaisuuden rakennuksiin.

Juttu on julkaistu alun perin helmikuussa 2022 Talotekniikka-lehdessä 1/2022.

Metropolia-ammattikorkeakoulun Myllypuron kampuksella Helsingissä opiskelee kuutisentuhatta opiskelijaa. Heistä noin 2 200 on rakennus- ja talotekniikka-alalle aikovia nuoria ja jo työelämässä olevia, osaamistaan täydentäviä ammattilaisia. Kampuksella koulutetaan rakennusinsinöörejä, maanmittausinsinöörejä, rakennusmestareita ja rakennusarkkitehteja. Lisäksi kampuksella toimivat Metropolian sosiaali- ja terveysalan tutkinto-ohjelmat.

Kampus on kokonaisuudessaan rakennettu oppimisympäristöksi. Esimerkiksi talotekniikkaa on jätetty näkyviin eri puolilla rakennusta, ja tekniset tilat on suunniteltu opetusta tukeviksi.

– Täällä päästään tavanomaista opetuskiinteistöä enemmän tutustumaan ja saamaan tietoa hyödynnettäväksi tästä rakennuksesta, sanoo Metropolian kiinteistö- ja rakennusalan osaamisaluepäällikkö Jorma Säteri.

– Yksi koko Metropolian painopistealueista on tieto-ohjattu rakentaminen. Tutkimme, miten rakennushankkeen suunnittelu- ja toteutus- ja ylläpitovaiheessa syntyvää dataa voidaan hyödyntää eri tavoin ja tehdä rakennuksista viihtyisämpiä, vähähiilisempiä, ympäristöystävällisempiä, sisäilmaltaan parempia ja kustannustehokkaampia. Se on meillä iso tutkimusteema, ja siihen hyödynnetään kampusta Living Labina, Säteri kertoo.

Myllypuron kampus on lähes nollaenergiarakennus. Lämpö otetaan talteen eri prosesseista, kuten kampuksen palvelinkeskuksesta, samoin ilmanvaihdon ja jäähdytyksen kautta saatava lämpö kerätään talteen. Rakennuksen katolla on aurinkosähkövoimala ja aurinkolämpökeräimiä, jotka ovat tuotantokäytössä. Energiatehokkuuteen tähdättiin jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa.

– Pääsimme vaikuttamaan hankesuunnitteluvaiheessa. Living Lab -ajatus, tilavaraukset ja -optiot eri tutkimus- ja kehitysasioille on huomioitu. Siten ne tukevat myös jatkossa opiskelua ja opetusta ja saamme nyt visualisoitua käyttäjille kampuksen olosuhteita ja resursseja kiinteistöinfojärjestelmällä, sanoo teknologiapäällikkö Harri Hahkala.

Älykotia kehittämässä

Myllypuron kampuksen erikoisuuksia on Smartlab, asumista palvelevan teknologian kehittämiseen ja testaukseen suunniteltu aito kerrostalokaksio. Idea Smartlabista tuli yhteistyökumppaneilta Skanskalta ja ABB:ltä, ja se rakennettiin Stadin ammatti- ja aikuisopiston opiskelijatyönä sähkö- ja automaatiotöitä lukuun ottamatta.

– Skanska halusi tutkimus- ja testausympäristön, jossa voidaan varmistaa lähitulevaisuudessa asuntotuotantoon meneviä ratkaisuja etukäteen. ABB taas haluaa tutkia eri tapoja rakentaa rakennusautomaatiojärjestelmää ja mahdollisuuksia liittää siihen erilaisia järjestelmiä ja kuluttajatuotteita. Esimerkiksi jääkaappeja, robottipölynimureita tai kaiuttimia. Me taas voimme esitellä opiskelijoille lähitulevaisuuden talotekniikkaa ja rakennusautomaatiotekniikkaa, näyttää laitteita ja tutkia niiden toimintaa. Se on opetusympäristö ja mutta toisaalta myös tutkimusympäristö: voimme tarjota tutkimuspalveluita ja käyttää sitä hankkeissa yhtenä alustana, Säteri kertoo.

Hahkala sanoo, että Metropolian tutkimustoiminnan keskiössä on käytettävyys, muuntuvuus ja ennakoitavuus eli se, miten eri käyttäjäryhmät pystyvät uutta teknologiaa hyödyntämään ja mitä halutaan käyttää. Lisäksi tutkitaan laitteiden yhteensopivuutta, jotta ne toimivat osana ekosysteemiä eikä erillisiä ja päällekkäisiä järjestelmiä ole.

– Saamme paljon tietoa järjestelmän eri parametreista mutta myös käyttäjän toiminnasta. Siitä muodostuu dataa, josta voidaan koneoppimisen ja algoritmien avulla optimoida laitteiden toimintaa etukäteen. Ja siihen taas liittyy käytettävyyspuoli, eli kuinka pitkälle ennakointia ihmiset ovat valmiit hyväksymään, Säteri kertoo.

– Smartlab ja koko kampus mahdollistavat sen, että voimme tuoda tänne eri kohderyhmien käyttäjiä ja tehdä käyttöliittymätestauksia. Yksi ajatus Myllypuron kampuksessa on, että se palvelee ympäröivää yhteiskuntaa ja yhteisöä. Lisäksi tämä tarjoaa paljon mahdollisuuksia myös talotekniikka-alan yrityksille tuoda omia tuotteitaan testattavaksi ja käyttää testaamisessa apuna opiskelijoiden ja henkilökunnan osaamista, Säteri jatkaa.

”Me olemme ratkaisijakorkeakoulu”

Metropolian kiinteistö- ja rakennusalan osaamisala tekee tiivistä yhteistyötä muiden oppilaitosten kanssa. Lähivuosina Myllypuroon muodostuu kokonainen koulutuskampus, kun viereisille tonteille valmistuvat Stadin ammatti- ja aikuisopiston rakennus- ja talotekniikan koulutuksen sekä Helsingin kielilukion rakennukset valmistuvat.

Paitsi muiden rakennusalan oppilaitosten, Metropolian kiinteistö- ja rakennusalan osaamisala tekee yhteistyötä eri koulutusalojen kanssa. Esimerkiksi Metropolian terveyden ja hyvinvoinnin, ICT- ja palvelumuotoilun koulutusohjelmien kanssa kehitetään yhdessä kotona asumista tukevien digitaalisia teknologioita muun muassa HIPPA-Remote-hankkeessa. Tavoitteena on sekä tuoda käyttöön uusia innovaatioita että kouluttaa työelämään monipuolisesti ajattelevia ammattilaisia.

Metropoliassa on myös runsaasti mahdollisuuksia täydentää omaa osaamista. Erityisesti ne jo työmarkkinoilla olevat, joiden tutkinto on aiemmin jäänyt kesken, toivotetaan tervetulleiksi takaisin opintojen pariin. Tarjolla myös avoimen ammattikorkeakoulun opintoja ja maksullista täydennyskoulutusta, jota voidaan räätälöidä myös yrityksille. Lisäksi kehitetään uusia koulutuksen muotoja esimerkiksi työvoimakoulutukseen.

– Yritämme helpottaa elinkeinoelämää ja osaajapulaa ja kehitämme ratkaisuja. Me olemme ratkaisijakorkeakoulu, Säteri sanoo.

——————————-

Metropolian Myllypuron kampus

  • Laajuus noin 41 000 htm2, 56 000 brm2
  • Rakennuttaja Kiinteistö Oy Myllypuron kampus / Helsingin kaupunki
  • Valmistui kahdessa vaiheessa 11/2018 ja 10/2019
  • Käyttöönotto vaiheittain 2018–2020
  • Kustannusarvio 165 M€
  • Pääsuunnittelija Rainer Mahlamäki
  • Suunnittelu Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki ja Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy

Lue lisää

Katso kaikki