Muutoksia Uponorin johtoryhmässä

Uponorin yhdyskuntatekniikasta, konsernimarkkinoinnista ja viestinnästä vastaava konsernin johtoryhmän jäsen Georg von Graevenitz jää 1.10.2010 alkaen osa-aikaeläkkeelle ja kokonaan eläkkeelle vuoden 2011 lopulla. Graevenitz jää 1.9.2010 alkaen pois konsernin johtoryhmästä. Hän toimii ennen eläkkeelle siirtymistään Executive Advisorina.

Konsernin johtoryhmän jäseneksi vastuualueenaan yhdyskuntatekniikka nimitetään 1.9.2010 alkaen Ruotsin kansalainen diplomi-insinööri Robin Carlsson, joka on vuodesta 2008 johtanut yhdyskuntateknistä liiketoimintaa Graevenitzin alaisuudessa. Carlssonin vastuulle siirtyy myös konsernin teknologian kehitys sekä tuote- ja järjestelmäkehitys Euroopassa.

1.9.2010 alkaen konsernin johtoryhmässä tehdään Euroopan taloteknistä liiketoimintaa koskevia muutoksia.

Keski- ja Itä-Euroopan myynnistä ja markkinoinnista vastaava johtaja Heiko Folgmann saa nykyisen vastuunsa lisäksi vastattavakseen myös Sisäilmastoratkaisut-liiketoimintaryhmän.

Pohjois- ja Lounais-Euroopan myynnistä ja markkinoinnista vastaavan johtajan Fernando Rosesin vastuulle siirtyy Käyttövesiratkaisut-liiketoimintaryhmä hänen nykyisten vastuidensa lisäksi.

Muutokset ovat osa Euroopan taloteknisen organisaation jatkokehitystä. Niiden avulla pyriään nopeuttamaan päätöksentekoa ja tuomaan asiakasrajapinta lähelle tuoteryhmien kehitystä.

Tämän organisaatiomuutoksen yhteydessä tuote- ja palvelutarjonnasta vastaava kehitys- ja teknologiajohtaja Jukka Kallioinen jättää yhtiön.

www.uponor.fi

Lue lisää

Katso kaikki