Miten saada energiasyöppöjen datakeskusten päästöt kuriin? – Vaasaan rakennetaan tutkimuslaboratorio

WSTAR tulee sijaitsemaan Vaasan yliopiston, Novian ja Vaasan ammattikorkeakoulun yhteisessä Technobothnia-tutkimuskeskuksessa. Kuva: Technobothnia

Vaasaan rakennetaan nollapäästöisyyttä tavoitteleva datakeskuslaboratorio WSTAR. Vaasan yliopisto, Åbo Akademi sekä Yrkeshögskolan Novia ja Vaasan ammattikorkeakoulu ovat saaneet Suomen Akatemialta uutta infrastruktuuria varten lähes 1,9 miljoonan euron rahoituksen, kertoo Vaasan yliopisto tiedotteessaan.

Datakeskusten palveluita tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän. Ongelmana on kuitenkin niiden energiankulutus ja siitä aiheutuvat päästöt.  Datakeskusten energiankulutuksen on arvioitu nousevan ensi vuosikymmenellä jopa 20 prosenttiin maailmanlaajuisesta sähkönkäytöstä, jos mitään toimenpiteitä ei tehdä. Uusi WSTAR eli Wasa zero emission data centre -tutkimusinfrastruktuuri voi tuoda apua energiatehokkuuden parantamiseen ja päästöjen vähentämiseen.

– WSTAR-infrastruktuurin tarkoituksena on tutkia, miten vähäpäästöisiä ja energiankäytöltään joustavia datakeskuksia voidaan rakentaa, integroida ja käyttää suunnattaessa kohti nollapäästöisyyttä, kertoo WSTAR-hankkeen vetäjä, Vaasan yliopiston apulaisprofessori Petri Välisuo tiedotteessa.

Suomesta ja Pohjoismaista on tullut viime vuosina houkutteleva alue datakeskuksille. Vähähiilisen sähkön lisäksi Pohjoismaiden etuna on se, että hukkalämpö on hyödynnettävissä enimmän osan vuotta.

– Datakeskusliiketoiminta kehittyy koko ajan. Suomessa ei ole kuitenkaan aiemmin ollut ajanmukaista kansallista infrastruktuuria, joka voisi tarjota vertailuarvoja ja ohjeistusta vähäpäästöisten datakeskusten toteuttamiselle, sanoo Välisuo.

WSTAR on älykkäästi sensoroitu datakeskus

WSTAR tulee sijaitsemaan Vaasan yliopiston, Novian ja Vaasan ammattikorkeakoulun yhteisessä Technobothnia-tutkimuskeskuksessa. Aluksi Technobotniaan rakennetaan sähköteholtaan noin 50 kilowatin suuruinen datakeskus, jonka palvelimista osa on ilmajäähdytteisiä ja osa nestejäähdytteisiä. Jäähdytysjärjestely optimoidaan niin, että jätelämpöä voi hyödyntää maksimaalisesti.

– Lämmön kausivarastointia ja maakylmän käyttöä datakeskuksen jäähdytyksessä aiotaan testata lämpöpumppuja hyödyntämällä. Luvassa on myös joustava sähkönjakelujärjestelmä ja akusto, jolla voi testata keskuksen toimintaa energiamarkkinoilla esimerkiksi hyödyntämällä kysyntäjoustoa, sanoo Åbo Akademin vanhempi yliopistonlehtori Jerker Björkqvist tiedotteessa.

– Joustavuus on erityisen tärkeää, kun energian tuotannossa käytetään entistä enemmän vaihtelevaa tuulivoimaa.

Datakeskukseen asennetaan sensoreita, ja keskuksesta toteutetaan digitaalinen malli eli digitaalinen kaksonen, jotta keskuksen energiankulutusta ja suorituskykyä voidaan seurata tarkasti reaaliajassa.

WSTAR on monitieteinen kokonaisuus, jossa yhdistyvät sekä tietotekniikan, tietoliikennetekniikan sekä energiatekniikan osaaminen. Uudesta datakeskusinfrastruktuurista on hyötyä niin alueen energiateollisuudelle kuin pienyrityksillekin.

Korkeakoulujen yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat ABB, Danfoss Drives, Granlund, Fimpec, Hitachi Energy, Vaasan sähkö, Wapice, Wärtsilä, RISE ICE (Ruotsi), CSC, Tietoevry, The Centre of Sustainable Technology at the University of Hull (Iso-Britannia), Eindhoven University of Technology (Alankomaat) ja Data Centre Alliance (Iso-Britannia).

Lue lisää

Katso kaikki