”Mitä talotekniikka on?”, he kysyivät

Mitä talotekniikka on? Tätä kysyttiin minulta paljon viitisen vuotta sitten. Olin aloittanut toimittajana Talotekniikka-lehdessä ja sain selittää alan ulkopuolella ihmisille, mitä talotekniikkaan kuuluu. Hämmästyneiksi ilmeet muuttuivat, kun kerroin rakennusten valtavan osuuden päästöistä ja talotekniikan roolin niiden leikkaamisessa.

Kaikki tuntuivat tietävän kyllä lihansyönnin ja lentämisen päästökuormista. Rakennusten kohdalla tilanne oli toinen. Kerroin alalla käytettyjä lukuja, joita löytyy nyt esimerkiksi Talo-hankkeen loppuraportista Valtioneuvoston sivuilta: Rakennuksissa käytetään lähes 40 prosenttia kokonaisenergian kulutuksesta. Rakentaminen, rakennusten lämmitys ja sähkönkäyttö aiheuttavat yli 30 prosenttia kasvihuonekaasupäästöistä Suomessa. Ihmettelyä riitti, myös itselläni. En ollut aiemmin tiennyt, että talotekniikka-alalla maailmanpelastustyö oli näin konkreettisesti käynnissä.

Muisto työsuhteeni alkuajoista tuli mieleeni, kun kävin haastattelemassa Talotekniikkaliiton uutta yhteiskuntasuhdepäällikköä Simon Eloa. Hänkin tulee talotekniikka-alan ulkopuolelta ja törmäsi työsuhteensa alussa samankaltaisiin kysymyksiin kuin minä: Mitä talotekniikka on? Mitä se pitää sisällään? Elo kertoi, ettei hänen työtehtäviinsä kuulu lisätä ymmärrystä ilmastonmuutoksen ja vihreän siirtymän merkittävyydestä. Sen ihmiset kyllä ymmärtävät. ”Mutta minun täytyy saada päättäjille viesti siitä, että tässä on yksi ala, joka pystyy näitä ratkaisemaan”, hän sanoi.

Miksi talotekniikan merkitystä ei sitten tunneta paremmin? Elo pitää yhtenä syynä sitä, ettei alalla ole aiemmin ollut sellaista suunnitelmallista vaikuttamistyötä kuin nyt on. Hän täsmensi vielä, ettei vaikuttamistyö nyt varsinaisesti kuulukaan esimerkiksi käytännön työtä tekevän urakoitsijan tehtäviin. ”Hänellä on riittävästi hommaa ilman eduskuntatalon ovella koputtelemistakin.” Kukaan ei siis Elon mielestä ole tehnyt välttämättä mitään väärin. Jokaisella on vain omat työnsä.

Nyt aika on Elon mielestä valmis alan tunnettavuuden nostolle. Sitä tukee yleinen ymmärrys vihreästä siirtymästä sekä talotekniikka-alalla että sen ulkopuolella. Hän vertasi tilannetta Suomen Nato-jäsenyyteen: ”Kaikki tavallaan vastustivat, kunnes kaikki kannattivat. Näin se joskus politiikassa menee.”

Lue lisää

Katso kaikki