Ministeri Mikkonen pitää EU:n korjausrakentamisen aloitetta tervetulleena: ”Energiatehokas rakennuskanta on ilmastoteko ja korjaaminen elvyttää taloutta”

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen pitää Euroopan komission julkaisemaa Renovation Wave -nimistä korjausrakentamisen aloitetta tarpeellisena ja ajankohtaisena avauksena. Ehdotuksessa esitetään joukko toimia ja tavoitteita, joilla pyritään parantamaan Euroopan nykyisen rakennuskannan energiatehokkuutta.

– Komission aloite ’peruskorjausten aallosta’ Euroopassa on erittäin tervetullut ja ajankohtainen. Energiatehokas ja vähähiilinen rakennuskanta tukee kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden saavuttamista, ja remontit voivat tuoda kipeästi kaivattua työtä koronakriisin seurauksien kanssa kamppailevaan Eurooppaan, Mikkonen kuvaa.

– Hyväkuntoisissa, energiapiheissä ja terveellisissä rakennuksissa on myös mukava asua ja asumiskustannukset pysyvät kohtuullisina.

Komissio ehdottaa tavoitetta, jonka mukaan Euroopan vuosittainen korjausrakentamisen määrä kaksinkertaistettaisiin seuraavan kymmenen vuoden aikana. Mikkosen mukaan määrälliset tavoitteet tulisi peilata maiden tilanteisiin.

– Kunnianhimon taso on oikea, mutta huomioida tulisi myös, että rakennuskannan nykyinen tila ja kunnostustavoitteet vaihtelevat jäsenmaiden kesken. Suomen tavoite on vähentää rakennuskantamme päästöjä vuoden 2020 alusta 90 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Tämä kunnianhimoinen tavoite sekä keinot sen saavuttamiseksi linjattiin sidosryhmien kanssa valmistellussa Pitkän aikavälin korjausrakentamisen strategiassa, joka valmistui alkuvuonna.

Korjausrakentamisen aloite on osa EU:n vihreän kehityksen ohjelman (Green Deal) toimeenpanoa. Ohjelmalla EU tähtää siihen, että Eurooppa olisi ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä.

Rakennussektori tuottaa yli kolmanneksen EU:n ilmastopäästöistä, ja olemassa olevan julkisen ja yksityisen rakennuskannan korjaaminen energiatehokkaammaksi on tunnistettu yhdeksi keskeiseksi keinoksi suitsia sen päästöjä. Komissio on tunnistanut rakennuskannan korjaamisen tehostamisen myös keskeiseksi tekijäksi Euroopan talouden elvyttämisessä.

Myös kiertotalouden sekä rakennusten elinkaariajattelun periaatteet tunnistetaan aloitteessa laajasti. Rakennuksen koko elinkaaren huomioivaa ajattelua olisi edistettävä kaikilla tasoilla, jätteiden syntymistä tulisi ehkäistä ja rakennusmateriaalien kierrätystä vauhdittaa.

– Kiertotaloudella on valtavat mahdollisuudet rakentamisessa. Esimerkiksi rakennuksista purettavat materiaalit tulee saada tehokkaasti käyttöön ja kiertoon, ei maapalloa kuormittavaksi jätteeksi. Suomi on ajanut aktiivisesti kiertotalouden mahdollistavia muutoksia EU-lainsäädäntöön, ja on hienoa, että viestimme näkyy selkeästi myös tässä aloitteessa.

Komission huomioi aloitteessa myös korjausrakentamisen mahdollisuudet kehittää vähähiilisiä alueita, pienentää luonnontilaisiin alueisiin kohdistuvia rakennuspaineita sekä tukea luonnon, biodiversiteetin ja viljelymaan säilymistä.

Seuraavaksi jäsenmaat käsittelevät aloitetta ja toimittavat kansalliset kantansa komissiolle. Keskusteluja tavoitteista ja tarvittavista toimista jatketaan Euroopan unionin komissiossa, parlamentissa sekä sidosryhmien kanssa.

Lue lisää

Katso kaikki