Maalämpö kiinnostaa, mutta siitä ei haluta maksaa ylimääräistä

Suomalaiset pitävät lämmityksen kustannuksia merkittävänä tai erittäin merkittävänä asuntoa valittaessa. Myös mahdollisuus asunnon viilentämiseen kiinnostaa.

Omakoti- ja rivitalojen rinnalla myös kerrostaloihin asennettavat maalämpöjärjestelmät yleistyvät energianhinnan heilahtelujen johdosta. Kuva: Voltan Lähienergia Oy.

Peräti 86 prosenttia suomalaisista pitää lämmityksen kustannuksia merkittävänä tai erittäin merkittävänä asuntoa valittaessa, käy ilmi maalämpö- ja -viilennyspalveluita tarjoava Voltan Lähienergia Oy:n markkinatutkimuksesta. Ennen vuodenvaihdetta tehtyyn markkinatutkimukseen vastasi 500 suomalaista. Kerros- ja rivitaloissa asuvista 91 prosenttia pitää lämmityksestä aiheutuvia kustannuksia merkittävänä uuden asunnon valinnassa, kun omakoti- ja paritaloissa tämä jää 81 prosenttiin, kerrotaan Voltan Lähienergia Oy:n tiedotteessa.

Kaukolämmön käyttäjistä 78 prosenttia on kiinnostuneita maalämmön palvelumallista.

Suomalaiset asunnonomistajat ovat keskimäärin tyytyväisiä heidän nykyiseen lämmitysmuotoonsa. Lämmitysmuotojen välillä on kuitenkin merkittäviä eroja. Sähkölämmityksen käyttäjistä vain 28 prosenttia toteaa olevansa tyytyväinen lämmityskustannuksiinsa. Myös kaukolämmön hintakehitys herättää epävarmuutta. Maalämmön kustannuksiin vastaajat ovat tyytyväisimpiä. Lähes 80 prosenttia kaikista tutkimukseen vastanneista kertoo pitävänsä maalämpöä kiinnostavana lämmitysmuotona. Valtaosa ei kuitenkaan ole sen vuoksi valmis maksamaan korkeampaa neliöhintaa asuntoa ostettaessa.

Maalämmön palvelumalli poistaa suuren investoinnin vastuun asukkailta ja auttaa pienentämään lämmityksen käyttökustannuksia ympäristöystävällisesti.


Asuntoa ostaessa ympäristöarvot ovat tärkeämpiä ikääntyneemmille kuin nuorille. Uutta asuntoa ostettaessa yllättäen nuoret eivät pidä ympäristöystävällistä lämmitysjärjestelmää yhtä suuressa arvossa kuin iäkkäämmät ihmiset. Alle puolet 25-34 -vuotiaista kertoo pitävänsä ympäristöystävällisyyttä merkittävänä uutta asuntoa ostaessa, kun taas 50-65 –vuotiaissa luku on yli 60 prosenttia. 


65 prosenttia pitää viilennyksen mahdollisuutta merkittävänä tekijänä asunnon ostossa.

Lämmityksen lisäksi uudet maalämpöjärjestelmät mahdollistavat myös asuntojen viilentämisen. Pienempien käyttökustannusten lämmitysjärjestelmät kuten lämpöpumput ovat nostaneet suosiotaan niin uudiskohteissa kuin saneerauksissa. Lämpöpumpuilla voidaan myös mahdollistaa asunnon viilennys, jota 65 prosenttia suomalaisista pitää merkittävänä asuntoa ostettaessa. Etenkin Etelä-Suomessa viilennyksen tarve on ollut niin suuri, että se nähdään jopa ympäristöystävällisyyttä merkittävämpänä tekijänä. 


Yhä useampi uusi kerrostalo lämpiää ja viilenee maalämmöllä.


Omakotien ja rivitalojen rinnalla myös kerrostaloihin asennettavat maalämpöjärjestelmät yleistyvät nyt energianhinnan heilahtelujen johdosta kovaa vauhtia. ”Tutkimuksen perusteella maalämmön voi odottaa kasvavan entisestään tulevina vuosina etenkin uudiskohteissa”, Voltan Lähienergian toimitusjohtaja Miikka Lemmetty arvioi.

Markkinatutkimuksesta:


Tutkimus toteutettiin syyskuussa 2022.
Pääkohderyhminä tutkimuksessa olivat erityisesti omistusasujat.
Tutkimusmenetelmänä hyödynnettiin paneelitutkimusta, johon osallistui 500 vastaajaa.
Selvityksen toteutti Voltan Lähienergian toimeksiannosta Tutkimustoimisto Vastakaiku Oy.

Lue lisää

Katso kaikki