LVI-TU:n kysely: YSE 1998 toimii hyvin, mutta rakentajat haluavat poiketa siitä

LVI-tekniset Urakoitsijat ry LVI-TU on kysynyt jäsenistöltään YSE 1998 sopimusehtojen toimivuutta käytännössä. Lähes kaikkien 78 vastanneen mielestä YSE ehdot toimivat kohtalaisesti tai hyvin. Rakentajien halua poiketa niistä pidettiin kuitenkin ongelmana.
”Poikkeuksia halutaan tehdä varsin usein”, sanoo LVI-TU:n kehityspäällikkö Arvo Ylönen.
”Eniten haluttiin poiketa viivästyssakoista, sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestyksestä, muutostöiden tilausmenettelystä ja omakustannushinnan määrityksestä sekä maksuajan pituudesta. Poikkeamat ovat melkein aina tiukennuksia LVI-urakoitsijan asemaan, koska hänen neuvotteluasemansa on heikompi.”
Ylönen pitää silti kyselyn merkittävimpänä tuloksena sitä, että sopimusehdot ovat sinänsä toimivia. Ylönen kummeksuukin sitä, että kun toimivat sopimusehdot on saatu aikaan, niistä ei pidetä kiinni.
”Vähentäisi kaikkien työtä, jos pyörää ei tarvitsisi keksiä uudelleen. Sopimusvapaus ei kuitenkaan anna juuri muita mahdollisuuksia kuin yrittää vaikuttaa asioihin informoimalla asiasta jäsenistöä ja RAKLIa.”
LVI-TU pyytää jäsenistöltään ilmoituksia YSE-ehdoista poikkeamisista, jotta asioihin vaikuttamiseen saadaan konkreettista tietoa.

Lue lisää

Katso kaikki