Lisää energiatehokkuutta ja joustavuutta – Biovoimalaitoksella pienennettiin minimitehoja

Kaukaan Voima Oy:n biovoimalaitos sijaitsee Lappeenrannassa, UPM Kaukaan tehdasalueella. Kuva: Pohjolan Voima Oy

Kaukaan Voima Oy:n biovoimalaitoksella Lappeenrannassa on saatu valmiiksi laitoksen minimitehojen pienentämishanke. Kattilan ja turbiinin minimitehojen alentaminen lisää energiatehokkuutta ja sähköntuotannon joustavuutta. Laitoksen minimitehoa pystyttiin tällä hankkeella pienentämään lähes 20 prosenttia, kertoo Pohjolan Voima Oyj tiedotteessaan.

Minimitehojen alentamiseen ovat kannustaneet tarve lisätä energiatehokkuutta ja muuttuneet sähkömarkkinat. Tekniset selvitykset ja toteutetut uudet säädöt mahdollistavat nyt hallitun toiminnan uudella minimiteholla.

− Suunniteltu miniteho, jolle laitos aikanaan on rakennettu, ei ole vastannut nykyisiä tarpeita. Minimitehoa on pienennetty jo aiemmin, mutta tällä kertaa pääsimme tavoitteeseemme. Tämän mahdollisti tiivis ja rakentava yhteistyö kattila-, turbiini- ja automaatioasiantuntijoiden ja paikallisen voimalaitosasiantuntemuksen kanssa, kertoo voimalaitospäällikkö Juha Vuolteenaho tiedotteessa.

Kaukaan Voima on lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitos. Tiedotteen mukaan voimalaitos on Suomen suurimpia uusiutuvien puuperäisten polttoaineiden käyttäjiä energiantuotannossa.

Minimitehojen pienentäminen auttaa Kaukaan Voimaa vähentämään polttoaineiden käyttöä. Samalla se pienentää myös laitoksen päästöjä. Näillä toimilla voimalaitos hakee myös joustoa sähköntuotantoonsa.

− Sääriippuvaisen sähköntuotannon lisääntyminen aiheuttaa sähkön hinnoissa suuria vaihteluita. Kattilan ja turbiinin laajentuneiden toiminta-alueiden ansiosta pystymme aiempaa paremmin reagoimaan sähkönmarkkinoiden muutoksiin. Olemme saaneet alemmat tehoalueet aktiiviseen käyttöön, ja hyödymme siitä merkittävästi, Vuolteenaho sanoo.

Kaukaan Voiman biovoimalaitos tuottaa prosessihöyryä UPM Kaukaan tehtaille ja kaukolämpöä Lappeenrannan Energialle sekä molemmille sähköä. Voimalaitos vastaa noin 85 prosentista Lappeenrannan kaupungin kaukolämmön vuositarpeesta. Kaukaan Voima Oy:n omistavat Pohjolan Voima Oyj ja Lappeenrannan Energia Oy.

Lue lisää

Katso kaikki