Lietoon valmistui Euroopan ympäristöystävällisin sinkityslaitos – Hankkeen toteutuksessa talotekniikalla iso rooli

Aurajoki oy:lle toteutettavan kuumasinkityslaitoksen rakennustyöt on saatu päätökseen Liedossa.

Kuva: SRV

Yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana toteutetun hankkeen rakentaminen käynnistyi toukokuussa 2023 ja vaativat rakennustyöt kestivät noin vuoden. Sinkityslaitos otetaan käyttöön 1.7.2024.

– Yhteistoiminnallinen urakkamalli mahdollisti nopean siirtymisen kehitysvaiheesta toteutusvaiheeseen. Yhteistyö tilaajan kanssa on sujunut hyvässä hengessä ja saimme hankkeen maaliin hienosti aikataulussaan. On ollut ilo toteuttaa modernia sinkityslaitosta, joka on rakennettu elinkaariviisaasti energiatehokkuus ja tulevaisuuden monipuoliset käyttötarpeet huomioiden, toteaa SRV:n Lounais-Suomen johtaja Jukka Aaltonen tiedotteessa.

Moderni tuotantolaitos on rakennettu elinkaariviisaus huomioiden

Euroopan ympäristöystävällisin ja nykyaikaisin kuumasinkityslaitos on rakennettu tuoreinta teknologiaa hyödyntäen sekä merkittävät ympäristöhyödyt niin päästöjen kuin energiankulutuksen osalta mahdollistaen. 

Laitoksessa hyödynnettävän prosessitekniikan avulla toiminnassa kuluu huomattavasti vähemmän energiaa, raaka-ainetta ja vettä kuin nykyisissä kuumasinkityslaitoksissa. Tehdasprosessissa syntynyt energia otetaan talteen ja ohjataan Liedon kaukolämpöverkkoon. Rakennukseen tehdään myöhemmin myös aurinkosähköjärjestelmä. 

Myös jätteiden lajitteluun on panostettu rakentamisen aikana. Syntypaikkalajitteluaste on  88 prosenttia, joista kierrätetyn materiaalin osuus on 61 prosenttia ja hyötykäytetyn on 99 prosenttia.

Hankkeen toteutuksessa talotekniikan iso rooli 

Tehtaan taloteknisten järjestelmien monimuotoisuuden vuoksi talotekniikalla oli merkittävä rooli hankkeessa. Taloteknisten järjestelmien hallitseminen suunnittelunohjauksesta tuotantoon ja käyttöönottoon sekä yhteistyö prosessilaitetoimittajien kanssa vaativat erityistä osaamista. Uuden tuotantolaitoksen elinkaaritavoite on runkorakenteiden ja verkostojen osalta 50 vuotta ja rakennuksen teknisten järjestelmien osalta 25 vuotta.

Kuumasinkityslaitos rakennettiin tiukalla aikataululla noin vuodessa. Parhaimmillaan noin sata henkilöä työskenteli työmaalla.

– SRV on hoitanut rakentamisen kaikin puolin mallikkaasti. Aikataulun pitävyys oli meille ensiarvoisen tärkeää, ja tiukasta aikatulusta huolimatta tehdas valmistui juuri sovitussa aikataulussa. Rakentamisen laatu sekä järjestelyt työmaalla rakennusaikana ovat myös olleet ensiluokkaisia, kertoo Aurajoki Oy:n toimitusjohtaja Ralf Sohlström tiedotteessa.

Lue lisää

Katso kaikki