Lämpöpumppumyynti normalisoitui huippuvuoden jälkeen edellisten vuosien tasolle

Vuonna 2023 myytiin lähes 120 000 lämpöpumppua.

Kuva: Shutterstock

Suomen lämpöpumppuyhdistys Sulpu ry:n tilastojen mukaan lämpöpumppujen myynti laski 40 prosenttia huippuvuoden 2022 nousun jälkeen. Vuonna 2023 myynnin normalisoitumiseen vuoden 2021 tasolle vaikutti edellisen todellisen huippuvuoden lisäksi rakentamisen hiipuminen, korkojen nousu ja talouden ja kotitalouksien investointi-ilmapiirin synkistyminen, kerrotaan Sulpu ry:n tiedotteessa.

Ilmalämpöpumppuja myytiin noin 90 000 pumppua ja ilmavesilämpöpumppuja noin 12 000 kappaletta. Maalämpöpumppusektori oli ainoa, joka pysyi 12 000 pumpun asennusmäärällä edellisen huippuvuoden tasolla. Pientalojen poistoilmalämpöpumput kärsivät pientalojen rakentamisvauhdin hiipumisesta. Niitä myytiin vuonna 2023 reilut 2 500 kappaletta, tiedotteessa kerrotaan.

Kuvio: Sulpu ry

Tulevaisuudennäkymät hyvät

Lämpöpumppualan tulevaisuuden näkymät ovat kuitenkin erittäin hyvät. Energianhinnan nousu ja vaihtelu, halu mahdollisimman riippumattomiin lämmitysratkaisuihin satavat lämpöpumppujen laariin. Öljyn, kaasun, kaukolämmön ja sähkön hinnan nousun vuoksi lämpöpumppujen kannattavuus on parantunut entisestään. Monen perheen on yllättänyt hurja sähkölasku aiheuttaen jopa Suomessakin Euroopassa paljon puhuttua energiaköyhyyttä. Lämpöpumput ottavat valtaosa talon energiasta talon ympäriltä ja näin vähentävät riippuvuutta ostoenergian hinnan nousuista ja vaihteluista.

– Nyt jos koskaan on hyvä aika ryhtyä lämpöpumppuhankkeeseen, kun pumppuja ja asennuskapasiteettia on taas saatavilla viime vuoden ryysiksen jälkeen, toteaa Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry:n toiminnanjohtaja Jussi Hirvonen tiedotteessa.

Lämmitys sähköistyy

Fossiilisten polttoaineiden käytöstä, mutta pidemmällä tähtäimellä myös biopolttoaineiden polttamisesta, on päästävä eroon ilmastomuutoksen taltuttamiseksi. Suomen olosuhteissa hyvin usein toimivin ja kannattavin ratkaisu polttovapaaseen lämmitykseen ovat lämpöpumput. Ne pystyvät sähköenergian avulla hyvin tehokkaasti hyödyntämään ympäristön alhaisiakin lämpöjä ja hukkalämpöjä niin lämmitykseen kuin jäähdytykseenkin, tiedotteessa kerrotaan.

Lämmityksen sähköistyminen on Suomessa jo todella hyvässä vauhdissa. Suomeen asennettuun 1,6 miljoonaa lämpöpumppuun on investoitu jo 9 miljardia euroa. Ne tuottavat jo pari kymmentä prosenttia Suomen rakennusten lämmityksestä. Ja tietysti voimme olla ylpeitä siitä, että Suomessa myytiin vuonna 2022 eniten lämpöpumppuja 1000 asukasta kohden Euroopassa. Suomi taistelee Euroopan kärkisijasta tämänkin vuoden myynnillä Ruotsin ja Norjan kanssa, tiedotteessa kerrotaan.

Vaikka monissa Euroopan maissa on viime vuonna jääty edellisen huippuvuoden lämpöpumppujen myyntimääristätavoitteista, lämpöpumppualalle on odotetavissa hurjaa vauhtia. EUn FIT55- ja RePowerEU-paketin suunnittelemaan lämmityksen riittävään sähköistämiseen tarvitaan jo vuonna 2030 50–60 miljoonaa lämpöpumppua. Tämä merkitsee Euroopan nykyisen 20 miljoonan lämpöpumpun kannan kolminkertaistamista seitsemän vuoden aikana. Uusia lämpöpumpputehtaiden investointipäätöksiä on 7 miljardin edestä, tiedotteessa kerrotaan.

Lue lisää

Katso kaikki