Lämmitysöljyssä bio-osuus ensi vuodesta alkaen

Lämmityskäyttöön tarkoitetussa kevyessä polttoöljyssä on Suomessa ensi vuodesta alkaen mukana biopolttoöljyosuus. Öljy- ja Kaasualan Keskusliiton lämmitysöljyä myyvät jäsenyhtiöt ovat sopineet asiasta osana valtiovallan ja öljyalan Höylä III -energiatehokkuussopimusta. Bio-osuuden lisääminen lämmitysöljyyn on yksi tavoista, joiden avulla öljyala vastaa ilmastohaasteeseen, todetaan Öljy- ja Kaasualan Keskusliitosta.
Bio-osuus lämmitysöljyn kokonaismyyntimäärästä on ensi vuonna kaksi prosenttia. Osuus nousee asteittain kymmeneen prosenttiin vuoteen 2016 mennessä, johon asti nykyinen energiatehokkuussopimus ulottuu. Bio-osuuden liittäminen lämmitysöljyyn vähentää öljylämmityksen hiilidioksidipäästöjä.
Mittasuhdetta bio-osuuden merkityksestä antaa se, että lämmitysöljyä käytettiin viime vuonna noin miljardi litraa. Tästä määrästä kahden prosentin bio-osuus merkitsee 20 miljoonaa litraa, mikä riittäisi yksin noin 10 000 pientalon vuosittaiseen lämmitykseen.
– Energiatehokkuussopimuksen toimenpitein öljylämmittäjiä opastetaan parantaman energiatehokkuutta eli tarkastamaan talonsa tiiviys, pitämään lämmityslaitteet kunnossa ja ottamaan öljyn rinnalle käyttöön uusiutuvaa energiaa kuten aurinkolämpöä. Lämmitysöljyn bio-osuuden hoitavat öljy-yhtiöt, toteaa Öljy- ja Kaasualan Keskusliiton toimitusjohtaja Jarmo Nupponen.

-Bio-osuus tarkoittaa sitä, että rakennusten lämmittämiseen käytettävän lämmitysöljyn vuosittainen kokonaismyyntimäärä sisältää ensi vuonna kaksi prosenttia biokomponenttia, kertoo Nupponen.

Jokainen lämmitysöljyä markkinoiva yhtiö päättää itse siitä, millä tavoin se toteuttaa energiatehokkuussopimuksen mukaisen bio-osuuden käytännössä ja millaista biokomponenttia käyttää.

Biokomponentit tulevat ensi vuonna osaksi lämmitysöljyä, mutta asia ei vaadi öljylämmittäjältä lämmityslaitteiston säätöjä tai muita erityistoimenpiteitä, mikäli asiakkaan säiliössä on polttoöljystandardin mukaista tuotetta. Öljyä tilataan ja käytetään tavalliseen tapaan, kerrotaan Öljy- ja Kaasualan Keskusliitosta.

Valtiovalta edistää biolämmitysöljyn käyttöä siten, että bio-osuudelle on myönnetty valmisteverovapaus, mille EU-komissio on antanut hyväksynnän vuoden 2013 loppuun. Biopolttoöljyt ovat tällä hetkellä tavallista lämmitysöljyä kalliimpia, mutta kahden prosentin bio-osuudella ei ole merkittävää vaikutusta talon vuotuisiin lämmityskustannuksiin.

Kenttätestejä tehty ja meneillään

Biolämmitysöljyseoksia on testattu muun muassa Keski-Euroopassa. Myös Suomessa niiden toimivuutta seurataan ja varmistetaan öljyalan toimijoiden yhteisissä kenttätesteissä, jotka alkoivat kuluvan vuoden alkupuolella ja jatkuvat kaksi lämmityskautta vuoden 2010 kevääseen.

Meneillään olevissa testeissä Uudellamaalla ja Päijät-Hämeessä on mukana 30 omakotitaloa, joissa on eri-ikäisiä öljylämmityslaitteita. Ennen testejä laitteille tehtiin normaali vuosihuolto. Biolämmitysöljyseoksen käyttöä varten laitteisiin ei tehty muutoksia.

Testitaloissa käytetään tavallisesta lämmitysöljystä ja kahdesta eri biokomponentista valmistettuja, pitoisuuksiltaan 5-8 prosentin seoksia. Tähän mennessä tehdyissä tarkastuksissa testikohteissa ei ole havaittu biolämmitysöljyseoksista aiheutuneita ongelmia.

Energiatehokkuus edistynyt öljylämmitystaloissa

Öljylämmitystaloissa on saavutettu merkittävää energiansäästöä viimeisten kymmenen vuoden kuluessa Höylä-energiatehokkuusohjelman aikana, ennen kaikkea ikääntyneitä öljylämmityslaitteita uusimalla. Valtaosassa maan noin 240 000 öljylämmitystalosta lämmityslaitteet ovatkin kunnossa.
Valtiovallan ja öljyalan Höylä-ohjelman ensimmäinen vaihe aloitettiin vuonna 1997. Joulukuussa 2007 solmittu Höylä III-energiatehokkuussopimus vuosille 2008-2016 jatkaa öljylämmityksen energiatehokkuuden parantamista.
Energiatehokkuussopimuksen tavoitteena on tehostaa lämmityspolttonesteiden käytön energiatehokkuutta ja -taloutta edelleen ja lisätä biopolttoöljyn käyttöä lämmityksessä. Tavoitteena on myös muiden uusiutuvien energioiden kuten aurinkolämmön liittäminen yhä useampaan öljylämmitysjärjestelmään. Viime vuonna asennetuista aurinkolämpöjärjestelmistä 80 prosenttia asennettiin öljylämmityksen rinnakkaislämmönlähteeksi.
Sopimus varmistaa osaltaan sitä, että Suomessa saavutetaan kansalliset ja EU:n asettamat energiansäästötavoitteet, mutta myös tulevat sekä kansalliseen ilmasto- ja energiastrategiaan että EU:n tavoitteisiin perustuvat hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteet ja energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön lisäämistavoitteet. Höylä-sopimuksen on arvioitu hoitavan lähes 17 prosenttia EU:n energiapalveludirektiivin Suomelta vuonna 2016 edellyttämästä energiansäästötavoitteesta.

Lue lisää

Katso kaikki