Korjausrakentamisen laatuloikkaa testataan Helsingissä ja Lahdessa

Asuinkerrostalojen korjausrakentamisen teknistä ja käyttäjälähtöistä laatutasoa nostavan Renovation leap -hankkeen koekohteet on valittu.

Asuinkerrostalojen korjausrakentamisen teknistä ja käyttäjälähtöistä laatutasoa nostavan Renovation leap -hankkeen koekohteet on valittu.

VTT:n koordinoimassa hankkeessa haetaan korjausrakentamiseen laatuloikkaa. Hankkeessa mukana olevat Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka), Kojamo Oyj:n ja Lahden talot Oy:n korjauskohteet sijaitsevat Helsingissä ja Lahdessa.

Helsingin asuntotuotantotoimisto (ATT) on mukana Hekan korjausten toteuttajana. Lisäksi yli 20 rakennusalan yritystä tuovat yhteishankkeeseen oman osaamisensa.

”Helsingissä ja ympäri Suomen täytyy tehdä valtavasti töitä, jotta pystymme vastaamaan ilmastonmuutoksen haasteeseen. Energiatehokkaiden uusien rakennusten lisäksi oikein suunnitellut ja toteutetut vanhojen asuintalojen korjaukset antavat valtavia mahdollisuuksia energiatehokkuuden ja asumisviihtyvyyden parantamiseen”, sanoo Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäki.

Koekohteiden avulla määritetään ja päivitetään korjausrakentamisen laatutavoitteita ja selvitetään, miten uudenlaiset tekniset ratkaisut ja hankintamenettelyt voivat auttaa niiden saavuttamisessa. Laatutavoitteet luodaan yhdessä kiinteistönomistajien ja palvelukonseptit yhdessä yritysten kanssa.

Korjausrakentamiseen haetaan yhteisvoimin uusia menetelmiä, joilla varmistetaan asukkaille miellyttävämmät mutta myös kustannustehokkaammat remontit. Hyviksi havaitut ja koekohteissa testatut korjausrakentamisen mallit halutaan saada myös tavallisten taloyhtiöiden käyttöön. Korjaushankkeen pakollisiin toimenpiteisiin nivotaan asumista uudistavia ratkaisuja.

Automatiikalla lisää asumisviihtyvyyttä

Suomen suurin kiinteistösijoittaja Kojamo haluaa uudistaa suomalaista vuokra-asumista entistä haluttavammaksi. Rakennusautomaation kehittymisen myötä automatiikalla voidaan ohjata muun muassa ilmanvaihtoa ja lämmitystä tarpeen ja sääolosuhteiden mukaan.

”Automaatio mahdollistaa tulevaisuudessa sellaisen energiamittauksen, jonka avulla asumisen yksilölliset toiveet ja tarpeet voidaan ottaa huomioon yhä paremmin. Tulevaisuudessa asuntoa vuokratessaan asukas voi samalla varata saunavuoroja tai yhteisiä tiloja sekä tilata erilaisia arkea helpottavia palveluita, kuten ruokatoimituksia kotiin tai yhteiskäyttöauton”, Kojamon kehityspäällikkö Matti-Pekka Koistinen sanoo.

Valtaosa korjausrakentamisen toteutus- ja elinkaarikustannuksista ratkeaa jo suunnittelupöydällä, siksi painopisteenä on kehittää korjaushankkeen sisällön määrittämistä kokonaistaloudellisesti. Toiveissa on löytää rakennustyyppikohtaisia monistettavia ratkaisuja rakenteiden energiatehokkuuden parantamisen ja hukkalämmön hyödyntämisen lisäksi.

Renovation leap -hankkeessa haetaankin innovatiivisia ja kunnianhimoisia ratkaisuja korjausrakentamiseen. Tavoitteena on antaa korjattaville kiinteistöille uusi energiatehokas elämä.

”Yhtälö voidaan ratkaista entistä paremmalla kokonaissuunnittelulla, standardeilla, lainsäädännön esteitä poistamalla, hyödyntämällä huipputeknologiaa ja uusia tuotantomenetelmiä sekä yritysten välistä yhteistyötä”, toteaa hankkeessa mukana olevan Salusfinin toimitusjohtaja Tapio Toivanen.

Salusfinin tarjoama ratkaisu perustuu neljään eri näkökulmaan: ohjaukseen, olosuhdetunnistukseen, mittaukseen ja raportointiin.

”Kun ohjataan kiinteistöautomaatiota sähkön hinnan funktiona ja huomioidaan samalla sisäilman laatu sekä säätilan muutokset, niin saadaan kustannussäästöjä. Mittaamalla ja raportoimalla kulutustiedot herätetään kustannustietoisuus ja voidaan muuttaa kulutustottumuksia”, Toivanen sanoo.

Jotta uudet menetelmät saataisiin vakiintumaan tavallisissa asunto-osakeyhtiöissä, on korjausrakentamisen hankinta tehtävä niille mahdollisimman helpoksi standardiratkaisuilla. Toivanen uskoo, että asunto-osakeyhtiöt lähtevät mukaan, kun osoitetaan uudenlaisen korjaamisen positiivinen vaikutus kiinteistön arvoon ja asuinolosuhteisiin sekä elinkaarikustannuksiin ja hiilijalanjälkeen.

Myös uudentyyppiset rahoitusmallit voivat kannustaa kokeilemaan uusia menetelmiä. Onnistunut korjausrakentaminen vie kohti tulevaisuuden fiksua kaupunkia, joka tarjoaa asukkailleen vähähiilistä, mutta mukavaa asumista uusinta teknologiaa hyödyntämällä.

Hanke on osa isompaa Smart & Clean -kokonaisuutta, joka tavoittelee Helsingin seudusta ja Lahdesta ympäristöpositiivisen rakentamisen edelläkävijöitä. Hanketta rahoittavat Uudenmaan liitto, Helsingin kaupunki, Smart & Clean -säätiö sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA. Teknologian tutkimuskeskus VTT koordinoi hanketta ja Motiva on mukana viestinnässä.

Lue lisää

Katso kaikki