Lämmitys- ja liikennepolttonesteiden käytön energiatehokkuuden edistämisestä sopimus – Ã?ljyalan tehokas energiansäästö jatkuu uudella sopimuksella

�?ljylämmitystaloissa on saavutettu merkittävää energiansäästöä viimeisten kymmenen vuoden aikana Höylä-energiansäästöohjelman toimenpitein. Määrältään noin 1,7 terawattitunnin energiansäästö vastaa jo nyt peräti kymmentä prosenttia EU:n Suomelle energiapalveludirektiivillä asettamasta yleisestä energiansäästötavoitteesta. Säästöä on saatu ennen kaikkea ikääntyneitä öljylämmityslaitteita uusimalla.
Tiistaina 4. joulukuuta tehty Höylä III-energiatehokkuussopimus vuosille 2008-2016 jatkaa öljylämmityksen energiatehokkuuden parantamista. Uutena alueena myös liikennepolttoaineet on nyt otettu sopimuksen piiriin.
Valtiovallan ja öljyalan sopimuksen tarkoituksena on myös lisätä biopolttoöljyn käyttöä lämmityksessä. �?ljyala on asettanut yhteiseksi tavoitteeksi, että biopolttoöljyn osuus lämmityspolttonesteistä on kaksi prosenttia vuonna 2009 ja nousee kymmeneen prosenttiin vuoteen 2016 mennessä. Biopolttoöljyn käytön lisäämistä kannustetaan vapauttamalla se valmisteverosta ensi vuoden alusta.
Yhtenä tavoitteena sopimuksessa on myös uusiutuvien energioiden kuten aurinkolämmön liittäminen yhä useampaan öljylämmitysjärjestelmään. Sopimus varmistaa osaltaan sitä, että Suomessa saavutetaan kansalliset ja EU-direktiivien asettamat energiansäästötavoitteet.Lämmitysöljyä säästetty runsaasti

Lämmitysöljyn säästöön tähtäävä energiansäästöohjelma on jo tähän mennessä ylittänyt selvästi aikanaan asetut tavoitteet, kun öljylämmitystaloissa on uusittu viimeisten kymmenen vuoden aikana noin 100 000 öljylämmityskattilaa ja tehty lukuisia muita energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä. Säästöä on tänä aikana kertynyt lämmitysöljyn kulutuksessa noin 830 miljoonaa litraa, kun verrataan siihen, miten paljon öljyä olisi kulunut ilman toteutuneita säästötoimia. Määrä vastaa noin 240 000 keskivertopientalon vuotuista lämmitysöljyn kulutusta.

Nykyisin öljylämmitysjärjestelmä uusitaan vuosittain noin 10 000 talossa, ja tällä uusimisvauhdilla maan öljylämmitystalokanta pysyy jatkuvasti energiatehokkuuden kannalta hyvässä kunnossa. Yksin lämmitysjärjestelmän kunnostus tuo kiinteistökohtaisesti 10-30 prosentin säästön öljynkulutukseen, muilla rinnakkaistoimenpiteillä säästöä saadaan lisää.

Lämmitysöljyn kulutusta vähentää ennen kaikkea ikääntyneiden lämmityslaitteiden uusiminen. Energiankulutusta vähentävät niin ikään rakennuksen eristyksen parantaminen sekä ovien ja ikkunoiden uusiminen. Yhdistämällä viimeisimpään öljylämmitysteknologiaan myös uusiutuvat energiamuodot kuten biopolttoöljyn ja aurinkolämmön öljylämmitystalon omistaja voi vaikuttaa myönteisesti ilmastonmuutoksen hillintään. Asukkaat voivat vaikuttaa energiankulutukseen myös muuttamalla omia tottumuksiaan, vaikkapa säätämällä lämpöä hieman totuttua pienemmälle.

Myös liikenne mukana uudessa sopimuksessa

Höylä-energiatehokkuusohjelman ensimmäinen vaihe aloitettiin vuonna 1997 ja vuonna 2002 solmittiin kakkosvaiheen sopimus. Nämä sopimukset koskivat öljylämmitystä. Nyt solmittu kolmas Höylä-sopimus tulee edistämään myös polttoaineen säästöä liikenteessä. Autoilijoille välitetään tietoa mm. taloudellisen ajotavan ja auton huollon merkityksestä polttoaineen säästöön.
Uuden Höylä-sopimuksen allekirjoittajina ovat valtion puolelta kauppa- ja teollisuusministeriö ja ympäristöministeriö. �?ljy- ja kaasualan puolelta sopimuksessa ovat mukana �?ljy- ja Kaasualan Keskusliitto, �?ljy- ja Kaasulämmitys Yhdistys, Suomen Bensiinikauppiaitten ja Liikennepalvelualojen Liitto SBL sekä yhtiöt Neste Markkinointi Oy, oy Shell ab, St1 Oy, Suomalainen Energiaosuuskunta SEO, Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK ja Oy Teboil Ab.
Käytännössä öljyalan energiatehokkuussopimusta toteuttaa �?ljyalan Palvelukeskus Oy. Sopimuksen tavoitteita edistää omalta osaltaan myös energiansäästöä edistävä Motiva Oy.
Lisätietoja: �?ljy- ja Kaasualan Keskusliitto, varatoimitusjohtaja Pekka Huttula, puh. 040 503 9465, �?ljyalan Palvelukeskus, markkinointipäällikkö Eero Kourula, puh. 040 584 1917

Lue lisää

Katso kaikki