Kylmälaitteiden energiankulutusta voi vähentää tekoälyllä

Kylmälaitteet ovat kauppojen energiasyöppöjä - laitteiden energiankulutusta voitaisiin vähentää tekoälyn avulla jopa 15 prosenttia.

Kylmälaitteet ovat kauppojen energiasyöppöjä – laitteiden energiankulutusta voitaisiin vähentää tekoälyn avulla jopa 15 prosenttia.

Jopa 3000 kauppaa voisi säästää kylmälaitteidensa energiankäytössä merkittävästi. Säästöstä hyötyisivät ennen kaikkea asiakkaat, sillä energiakulut näkyvät myös tuotteiden hinnoissa. Energianhallintaan erikoistunut Optiwise selvitti kauppojen energiankäyttöä osana ympäristöministeriön KIRA-digiä, joka edistää kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaatiota.

Sekä suurten että pienempien kaupan alan yritysten ongelmana ovat jo pitkään olleet suuret kylmälaitteiden energia- ja ylläpitokulut. Optiwise toteutti energiansäästöön tähtäävän pilottiprojektin kolmessa Prismassa, kolmessa S-Marketissa, ja yhdessä ABC-myymälässä. Pilottikohteissa kylmälaitteiden energiankulutus pieneni keskimäärin 15 prosenttia.

Tuloksia ja testattuja menetelmiä voivat hyödyntää paitsi suomalaiset myös ulkomaiset kaupat. Esimerkiksi Saksassa potentiaalisten kohteiden lukumäärä on lähes 40 000 ja Ranskassa 30 000 kiinteistöä.

”Kaupan ala on suurten haasteiden edessä. Alalle rakennetaan yhä isompia supermarketteja, jotka ovat auki ympäri vuorokauden. Samaan aikaan pitäisi olla koko ajan energiatehokkaampi ja pitää kulut kurissa”, arvioi ympäristöministeriön neuvotteleva virkamies Taina Nikula.

Kokeilussa selvitetty energiamanageroinnin digitalisointi tarkoittaa yksinkertaisimmillaan sitä, että Optiwise keräsi lukuisiin eri rakennus- ja kylmäautomaatiojärjestelmiin hajautuneen tiedon visualisoituun ja helposti käsiteltävään muotoon. Tiedon perusteella kaupat voivat tehdä toimenpiteitä, jotka säästävät energiaa. Kokeiluhankkeen päätavoitteena oli poistaa suurin osa aiemmista manuaalisista työvaiheista.

”Tähän asti asiantuntijoiden aika on kulunut tiedon keräämiseen. Kun tieto on saatavilla digitaalisessa muodossa, asiantuntijalle jää aikaa tiedon analysointiin ja toimenpiteisiin”, Optiwisen toimitusjohtaja Juho Mäkelä kertoo.

Tekoäly analysoi kylmälaitteita

Osana kokeiluhanketta Optiwise kehitti neuroverkkoihin perustuvan tekoälyn, joka analysoi kylmälaitteiden lämpötilatietojen perusteella, toimivatko laitteet oikein. Tekoäly muun muassa tunnistaa poikkeavat lämpötilaylitykset ja -alitukset tai kylmälaitteen sulatuksiin liittyvät ongelmat. Tekoälyn antaman ilmoituksen perusteella kylmähuoltoliikkeen tai energiamanageroinnin asiantuntija voi selvittää ongelman aiheuttajan ja tehdä korjaavat toimenpiteet.

Energiansäästön lisäksi energiamanagerointi vähentää huoltokäyntejä. Yhdessä pilottikohteista aiemmin noin 80 prosenttia kylmälaitteen hälytyksistä johti huoltokäyntiin, kun kokeilun aikana vain noin 20 prosenttiin hälytyksistä piti tilata huolto. Myös tarvittavien asiantuntijoiden määrä vähenee digitalisoinnin myötä. Pilotissa yksi asiantuntija pystyi manageroimaan kymmenien kohteiden sijaan satoja kiinteistöjä.

Optiwisen kokeiluhanketta rahoitettiin ympäristöministeriön KIRA-digi-hankkeessa, jonka tavoitteena on edistää kiinteistö- ja rakennusalan digitalisaatiota.

 

Lue lisää

Katso kaikki