Kuluttajilla valmiutta vähentää energiankulutusta

Kotitalouksista merkittävä osa ei ole varautunut riittävästi yhteiskunnan mahdollisiin häiriötilanteisiin tai poikkeusoloihin.

Kuluttajilla ilmeni halukkuutta tilapäiseen energiankulutuksen vähentämiseen, mikäli yhteiskunnan etu sitä vaatii. Toisaalta pk-sektorin yrityksistä ja kotitalouksista merkittävä osa ei ollut varautunut riittävästi yhteiskunnan mahdollisiin häiriötilanteisiin tai poikkeusoloihin. Suuryrityksissä varautuminen on suunnitelmallisempaa.

Tulokset kävivät ilmi syys-lokakuun vaihteessa sekä Motivan ja Huoltovarmuuskeskuksen kyselyssä, että Norstatilta tilatussa kuluttajakyselyssä.

”Norstatin kyselyyn vastanneista kuluttajista 55 prosenttia oli valmis vähentämään tilapäisesti energiankulutustaan, mikäli yhteiskunnan etu sitä vaatii. Motivan oman kyselyn tulos oli samansuuntainen. Tulos heijastanee kuluttajien reagointia sekä taloudellisten että poliittisten tekijöiden aikaansaamaan muutokseen yleisessä turvallisuudentunteessa”, sanoo kyselyn tuloksia analysoinut johtava asiantuntija Ilkka Hippinen Motivasta.

 

Parannettavaa löytyy

Tulosten mukaan monet pk-sektorin yritykset ja kotitaloudet eivät ole varautuneet riittävästi yhteiskunnan mahdollisiin häiriötilanteisiin.

”Lyhyisiin sähkökatkoihin oli varauduttu selvästi paremmin kuin pitkiin sähkökatkoksiin, polttoaineiden jakeluhäiriöihin tai viestiliikenteen häiriöihin”, sanoo voimajärjestelmäasiamies Petri Nieminen Huoltovarmuuskeskuksesta.

Suuryrityksissä varautumistilanne on melko hyvä, mutta pk-sektorin yritykset ja kotitaloudet voisivat parantaa varautumistaan merkittävästi kiinnittämällä huomiota energiatehokkuuteen ja muun muassa varavoimalähteisiin.

”Saimme hyviä ideoita toimintojemme kehittämiseen kyselyiden vapaassa palautteessa sekä Motivassa että Huoltovarmuuskeskuksessa”, Nieminen kertoo.

Kuluttajavastaajista 43 prosenttia ilmoitti, ettei ole varautunut kotitaloudessa mitenkään häiriötilanteisiin. Omakotitaloasukkaat olivat selvästi kerrostaloasukkaita paremmin varautuneita häiriötilanteisiin, samoin vanhemmat ikäluokat olivat nuorempia paremmin varautuneita.

 

Eurot ensin, sitten vasta luonto

Vastaajat näkivät tärkeimpänä syynä energiansäästölle kustannussäästöt (85 %). Luonnon ja ympäristön säästäminen tuli tärkeysjärjestyksessä vasta kakkosena (63 % ). Huoltovarmuusnäkökulmaa piti tärkeänä vain 14 prosenttia kotitalouksista. Vastauksissa näkyi, että naiset pitävät luontoarvoja tärkeämpänä kuin miehet. Luonnon säästäminen painottui myös selvemmin helsinkiläisillä vastaajilla.

Lue lisää

Katso kaikki