Kulkulupa torjuu tehokkaasti harmaata taloutta rakennustyömaalla

Rakennusalan keskeiset toimijat Rakennusteollisuus RT ry ja Rakennusliitto ry haluavat tehostaa harmaan talouden torjuntaa rakennustyömailla. �?�Rakennustyömaalla annettava työmaakohtainen kulkulupa on alan itsensä luoma käytäntö pimeän työn torjumiseksi. Parhaimmillaan järjestelmä toimii silloin, kun tilaajan vaatimuksesta kaikkien työmaalla toimivien yritysten työntekijöiden osalta ylläpidetään ajantasaista kulkulupaluetteloa. Tällöin seuranta ulottuu kaikkeen työmaalla tapahtuvaan alihankintatyöhön ja kulkulupakäytännön pimeää työtä torjuva vaikutus kohdistuu koko urakointiketjuun. Paljon puhuttu käännetty arvolisäverojärjestelmä ei välttämättä ehkäise tehokkaasti esimerkiksi pimeää kuittikauppaa, vaikka julkisuudessa niin on vakuutettu�?�, korostaa johtaja Tapio Kari Rakennusteollisuus RT:stä.

�?�Rakennusalan harmaa ja pimeä yritystoiminta aiheuttavat alalle suuria menetyksiä. Olemme huolissamme rehellisesti toimivien yritysten kilpailuedellytyksistä ja niiden työntekijöiden työllisyydestä. Harmaa liiketoiminta ei jätä takuutodistusta työstään eikä talousrikollisia kiinnosta laaduntuotto. Näin ollen myös rakentajien asiakkaat joutuvat pimeän talouden maksumiehiksi. Rakennusliitto ja Rakennusteollisuus RT ovatkin vuosikausia ponnistelleet veronkierron ja pimeän yritystoiminnan juurimiseksi alalta. Tunnistekortti on yksi näkyvä osoitus yhteistyöstä, jota jatketaan sinnikkäästi edelleen�?�, sanoo Rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi.
Viime vuosina on tullut lisää lainsäädäntöä, jonka avulla valtiovalta hakee tehoa harmaan talouden torjuntaan. Muun muassa �?�Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä�?� ja työturvallisuuslakiin kirjattu asetus henkilötunnisteen käytöstä ovat näitä säädöksiä.
�?�Rakennusalan tavoitteena on luoda uusia entistä tehokkaampia keinoja, joiden avulla alalta kitketään yhteiskunnallisia velvoitteita laiminlyövät yrittäjät. Siksi esimerkiksi tammikuussa 2008 avatun Tilaaja-vastuu.fi -palvelun edelleen kehittäminen lain edellyttämien urakoitsijaselvitysten teon helpottamiseksi myös verojen ja eläkemaksujen osalta on tärkeää�?�, painottaa Tapio Kari.
Henkilötunnistekortin näkyvillä pidossa petraamista
Keskiviikkona 8.10.2008 järjestetyn henkilötunnisteen käytön tehostamiseksi suunnatun teemapäivän aikana muun muassa työsuojelupiirien tarkastajat tekevät työmaille tarkastuksia, joissa kiinnitetään huomiota erityisesti henkilötunnisteen käyttöön. Rakennusteollisuus RT ja Rakennusliitto ovat yhdessä tuottaneet työmaakäyttöön tarkoitetun kuusikielisen julisteen, jolla muistutetaan henkilötunnisteen tärkeydestä.
Henkilötunnistetta koskeva 52 a § tuli työturvallisuuslakiin helmikuussa 2006. Sen mukaan yhteistä rakennustyömaata johtavan tai valvovan rakennuttajan on huolehdittava siitä, että jokaisella siellä työskentelevällä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste.

Lue lisää

Katso kaikki