Kotien sähkönkäytön tutkimuksesta hyvä perusta sähkönkäytön tehostamiselle

Tänään julkaistut kotitalouksien sähkönkäyttö -tutkimuksen viihde-elektroniikkaa ja kotitietokoneita koskevat osatulokset avaavat uusia näkymiä kotien sähkönkäyttöön. Tulokset lisännevät kuluttajien mielenkiintoa siihen, kuinka he voivat omilla valinnoillaan vaikuttaa energiankulutukseensa.
Tutkimustulosten mukaan tietokoneiden ja viihde-elektroniikan sähkönkulutus on kasvussa. Pöytätietokoneiden keskikulutukseksi mitattiin 500 kWh/vuosi. Se vastaa jääkaappipakastimen kulutusta. Kannettavat tietokoneet kuluttavat tästä vain murto-osan, keskimäärin 25 kWh/vuosi. Pöytätietokoneiden käyttötottumuksissa on suuria eroja ja laitteitaan ahkerammin sammuttavia palkitaan pienemmällä sähkönkulutuksella.
Energiateollisuus ry ET pitää menossa olevaa kotitalouksien sähkönkäytön tutkimusta tärkeänä. Myöhemmin saadaan varmasti kiinnostavia tuloksia muustakin sähkönkäytöstä, tutkimuksen ohjausryhmään kuuluva ET:n sähkökauppajohtaja Pekka Salomaa sanoo.

Selvityksen tekijät ovat saaneet myönteistä vastakaikua tutkimuskohteistaan. Ihmiset ovat nyt kiinnostuneista sähkönkäytöstään ja haluavat vaikuttaa siihen. Sähkön merkitys elämässä lisääntyy koko ajan ja samalla halutaan hallita sen kulutusta entistä paremmin. Merkittävä syy mielenkiinnon lisääntymiseen on varmaan käydyllä ilmastokeskustelulla, Salomaa arvelee.

Tutkimuksen havainnoista on apua eri yhteyksissä. Esimerkiksi kuluvan vuoden aikana energiayhtiöt määrittelevät toimia, joilla ne auttavat asiakkaitaan tehostamaan sähkönkäyttöään äskettäin solmittujen energiatehokkuussopimuksien mukaisesti.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että viihde-elektroniikan ja tietokoneiden energiankäyttöön tulee kiinnittää huomiota. Vaikuttaa siltä, että kylmälaitteiden ja pesukoneiden energiamerkintä on johtanut näiden laitteiden kulutusten vähenemiseen. Tarvitaan pikaisesti energiamerkintä myös viihdelaitteiden ja tietokoneiden ostajien avuksi.

Selvitys viittaa jo tässä vaiheessa siihen, että kotien sähkölaitteiden käyttötilanteet ja kulutustottumukset poikkeavat selvästi aiemman vastaavan tutkimuksen tuottamista tuloksista. Siksi mahdolliset toimet, joilla yritetään vaikuttaa kulutukseen, on Salomaan mukaan syytä perustaa tutkimustietoon.

Lisää luotettavaa tietoa kotien sähkönkäytöstä tarvitaan nopeasti. Tutkimuksen kokonaistulosten odotetaan valmistuvan kesäkuun loppuun mennessä.

Työ- ja elinkeinoministeriö on tutkimuksen päärahoittaja. Myös Energiateollisuus ry rahoittaa tutkimusta.

Lue lisää

Katso kaikki