Korjausrakentamisen mahdollisuudet otettava huomioon energiakeskustelussa

�?�Korjausrakentaminen on avainasemassa pohdittaessa toimenpiteitä ilmastomuutoksen torjumiseksi ja energiatehokkuuden parantamiseksi. Rakennuskantamme uusiutuu vain 1-2 % vuosittain, joten olemassa olevalla rakennuskannalla on ratkaiseva merkitys energiatehokkuuden parantamiseen�?�, sanoo LVI-Teknisten Urakoitsijoiden puheenjohtaja Henri Juva tervehdyksessään kevätkokoukselle Kolarissa lauantaina.
Suurin osa asunnoistamme on tulossa peruskorjausvaiheeseen lähivuosina. Mittavien remonttitoimenpiteiden yhteydessä on järkevää nostaa asumistason ohella rakennusten energiatehokkuutta, sillä vanhoissa rakennuksissa löytyy merkittäviä säästömahdollisuuksia mm. ilmanvaihdon ja veden lämmön talteenotossa sekä asuntokohtaisessa veden kulutusmittauksessa.
On myös hyväksyttävä, että taistelu ilmastonmuutosta vastaan aiheuttaa kustannuksia. LVI-urakoitsijoiden mielestä valtiovallan tulisikin toimenpiteissään helpottaa taloyhtiöiden mahdollisuuksia vastuulliseen toimintaan energia- ja ympäristökysymyksissä. Tällaisia avauksia voisivat Juvan mielestä olla veropäätökset autokaupan tapaan sekä avustus- ja tukitoimenpiteet. Tukieuroilla on määräänsä suurempi merkitys: niiden kohdentamisella osoitetaan vaikuttavimmat energiakorjaamisen kohteet.

Lue lisää

Katso kaikki